Meme Büyütme kansere neden olur mu? | Cevaplar

Meme Büyütme Operasyonu

Meme büyütme, meme estetiği ameliyatlarından biridir ve meme hacminin artırılmasını amaçlar. Genellikle kadınlar, meme boyutlarını veya şekillerini değiştirmek, dengesizlikleri düzeltmek veya meme dokusunu yeniden oluşturmak için meme büyütme ameliyatını tercih ederler.

Meme büyütme ameliyatları, genellikle aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • Silikon veya tuzlu su dolgulu implantlar: Meme büyütme ameliyatlarında en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, meme implantlarının kullanılmasıdır. Bu implantlar, silikon jel veya tuzlu su çözeltisi ile doldurulur ve meme dokusunun altına yerleştirilir.
 • Yağ enjeksiyonu: Meme büyütme ameliyatında kullanılan bir diğer yöntem ise yağ enjeksiyonudur. Bu işlemde, vücudun başka bir bölgesinden alınan yağ dokusu, meme dokusuna enjekte edilir.

Meme büyütme ameliyatı, genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve bir plastik cerrah tarafından yapılır. Ameliyat sonrası dönemde iyileşme süreci ve etkili sonuçlar elde etmek için doktorunuzun önerilerini takip etmek önemlidir.

Ameliyat öncesi, meme büyütme ameliyatının risklerini ve yan etkilerini anlamak ve beklentilerinizi doktorunuzla paylaşmak önemlidir. Meme büyütme ameliyatı kararı kişisel bir tercihtir ve uzman bir plastik cerrahla danışmanız en iyisi olacaktır. Bu şekilde, ameliyatın sizin özel durumunuza uygunluğunu ve ameliyat sonrası beklediğiniz sonuçları tartışabilirsiniz.

Meme büyütme operasyonu, uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirildiğinde genellikle güvenli ve başarılı bir operasyondur. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, meme büyütme operasyonu da potansiyel riskleri ve komplikasyonları içerebilir.

 

Meme büyütme operasyonunun zorluk seviyesi, birçok faktöre bağlıdır, örneğin:

 • İmplant yerleştirme yöntemi: Meme büyütme ameliyatında kullanılan implantların yerleştirilmesi, cerrahın deneyimine ve seçilen yönteme bağlı olarak değişebilir. İmplantların meme dokusunun altına veya kas altına yerleştirilmesi, cerrahın teknik bilgisi ve becerisi gerektirebilir.
 • Meme dokusunun özellikleri: Meme dokusunun hacmi, elastikiyeti ve şekli, operasyonun karmaşıklığını etkileyebilir. Özellikle meme dokusu az olan veya deformiteleri olan hastalarda daha fazla dikkat ve uzmanlık gerekebilir.
 • Komplikasyon riskleri: Meme büyütme operasyonu, enfeksiyon, kanama, implant sızıntısı, asimetri, hissizlik gibi potansiyel komplikasyonları içerebilir. Bu komplikasyonların riski, hastanın genel sağlık durumu, anatomik özellikleri ve cerrahın deneyimi gibi faktörlere bağlıdır.

 

İyi bir plastik cerrahın operasyonu planlaması, hastanın bireysel durumunu dikkate alması ve riskleri en aza indirmek için uygun teknikleri kullanması önemlidir. İyi bir ön değerlendirme, hastanın beklentilerini doğru bir şekilde anlamak ve uygun implant boyutu ve şeklinin belirlenmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, meme büyütme operasyonu, deneyimli bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirildiğinde başarılı ve güvenli olabilir. Önemli olan, bir uzmana danışmak, beklentilerinizi doğru bir şekilde iletmek ve operasyon öncesinde ve sonrasında doktorunuzun önerilerini takip etmektir.

 

Meme Büyütme Operasyonu’nu Kimler Yaptırabilir

Meme büyütme operasyonunu gerçekleştirebilecek kişiler plastik cerrahlar veya estetik cerrahlar olmalıdır. 

Bu uzmanlar, meme estetiği ve meme büyütme konusunda eğitim almış ve deneyim kazanmış sağlık profesyonelleridir.

Meme büyütme operasyonu yapacak olan doktorun, tıp fakültesinden mezun olmuş, plastik cerrahi veya estetik cerrahi uzmanlığına sahip ve ilgili dernek veya kuruluşlara üye olduğunu doğrulamak önemlidir. Uzman bir cerrahın, hastaları değerlendirmek, uygun implant seçimi yapmak, operasyonu planlamak ve gerçekleştirmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olması gerekmektedir.

Doktor seçerken, ilgili cerrahi derneklerin veya kuruluşların üyelik listelerini kontrol etmek, referansları incelemek ve hasta yorumlarına göz atmak gibi yöntemlerle doktorunuzun niteliklerini araştırmak önemlidir. 

Ayrıca, bir danışma randevusu ayarlayarak, cerrahın sizinle ilgili beklentilerinizi anlaması, ameliyat öncesinde ve sonrasında yapılacaklar hakkında sizi bilgilendirmesi ve güvende hissetmenizi sağlaması da önemlidir.

Meme büyütme operasyonu bir cerrahi işlem olduğu için, deneyimli ve uzman bir cerrahın yönetiminde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu şekilde, olası riskler en aza indirilebilir ve istenilen sonuçlar elde edilebilir.

Meme büyütme operasyonunu yaptırmak için genel olarak aşağıdaki koşulları sağlayan bireyler aday olabilir:

 • Fiziksel olarak sağlıklı bireyler: Meme büyütme operasyonu için adaylar genel olarak iyi bir sağlık durumunda olmalıdır. Ciddi bir sağlık sorunu veya aktif enfeksiyonu olmayan kişiler daha uygun adaylardır.
 • Meme boyutunu veya şeklini değiştirmek isteyenler: Meme büyütme operasyonu genellikle meme boyutunu artırmak veya meme şeklini iyileştirmek isteyen bireyler tarafından tercih edilir. Bunlar, genetik olarak daha küçük memelere veya doğum, emzirme, yaşlanma gibi faktörlerle hacim kaybeden memelere sahip olan kişileri içerebilir.
 • Meme asimetrilerini düzeltmek isteyenler: Meme büyütme operasyonu, meme asimetrisi olarak bilinen durumu düzeltmek için de kullanılabilir. Asimetri, iki memenin boyutu, şekli veya yüksekliği arasındaki farklılıkları ifade eder.
 • Meme rekonstrüksiyonu gerekenler: Meme kanseri veya diğer travmatik durumlar sonucunda meme kaybı yaşayanlar, meme büyütme operasyonuyla meme rekonstrüksiyonunu tercih edebilirler.
 • Psikolojik olarak uygun olanlar: Meme büyütme operasyonu, kişinin kendine güvenini artırmaya yönelik bir estetik işlem olduğu için, adayların psikolojik olarak uygun olmaları önemlidir. Gerçekçi beklentileri olan ve operasyonun sonuçları hakkında sağlıklı bir anlayışa sahip olan bireyler daha iyi adaylardır.

Her bireyin durumu farklı olduğu için, meme büyütme operasyonu için en iyi aday olup olmadığınızı belirlemek için bir plastik cerrahla bireysel olarak görüşmeniz önemlidir. Cerrahınız, sağlık geçmişinizi değerlendirecek, meme yapınızı ve isteklerinizi değerlendirecek ve size uygun bir plan önererek en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olacaktır.

Meme Büyütme Operasyonunun Zararları var mıdır?

Meme büyütme operasyonu gibi her cerrahi işlemde potansiyel riskler ve komplikasyonlar bulunmaktadır. Bununla birlikte, iyi bir plastik cerrah tarafından doğru şekilde planlanan ve gerçekleştirilen meme büyütme operasyonlarında bu riskler genellikle düşüktür. İşte potansiyel risklerden bazıları:

 • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, meme büyütme operasyonunda da enfeksiyon riski vardır. Cerrahi alanın enfeksiyonu, implantlar üzerinde veya çevresinde enfeksiyon gelişmesi gibi durumlar görülebilir. Bu durum genellikle antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
 • Kanama: Meme büyütme operasyonu sırasında kanama oluşabilir. Ancak, kanama riski cerrahın deneyimi ve teknik bilgisiyle azaltılabilir. Kanama durumunda ek müdahale gerekebilir.
 • İmplant sızıntısı veya kapsül kontraktürü: Nadir durumlarda, meme implantlarında sızıntı veya kapsül kontraktürü gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. İmplantın sızıntı yapması durumunda implantın değiştirilmesi gerekebilir.
 • Hissizlik veya duyarsızlık: Meme büyütme operasyonu sonrasında geçici olarak meme veya meme ucu bölgesinde hissizlik veya duyarsızlık hissi oluşabilir. Genellikle zamanla düzelme gösterir, ancak bazen kalıcı olabilir.
 • Asimetri veya estetik sonuçların beklentileri karşılamaması: Meme büyütme operasyonu sonrasında asimetri (eşitsizlik) veya estetik sonuçların beklentileri karşılamaması gibi durumlar nadiren görülebilir. Bu durumlarda revizyon ameliyatları gerekebilir.

 

Bu risklerin yanı sıra, genel anestezi veya sedasyon gibi anesteziye bağlı riskler de mevcuttur. Ancak, iyi bir cerrahi ekip ve uygun tıbbi altyapıyla bu riskler minimize edilebilir.

Önemli olan, meme büyütme operasyonu öncesinde doktorunuzla detaylı bir değerlendirme yapmanız, operasyonun risklerini ve potansiyel sonuçlarını anlamanız ve doktorunuzun önerilerini dikkate almanızdır. Ameliyat öncesi ve sonrası talimatları takip etmek ve düzenli kontrolleri yapmak, risklerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Meme Büyütme Operasyonu Türleri

Meme büyütme operasyonları genellikle iki ana yöntemle gerçekleştirilir: meme implantlarıyla meme büyütme ve yağ enjeksiyonuyla meme büyütme. İşte bu iki yöntemin detayları:

1.Meme implantlarıyla meme büyütme:

 • Silikon jel implantlar: Bu implantlar, silikon jel ile doldurulmuş esnek kabuklardan oluşur. Farklı şekil, boyut ve projeksiyon seçenekleri vardır. Meme dokusunun altına veya kas altına yerleştirilebilirler.
 • Tuzlu su dolgulu implantlar: Bu implantlar, steril tuzlu su çözeltisi (salin) ile doldurulmuş bir kabuktan oluşur. Genellikle silikon jel implantlarla karşılaştırıldığında daha az doğal bir his sağlayabilirler.

Meme implantlarıyla meme büyütme operasyonu, genellikle genel anestezi altında yapılır ve cerrah tarafından meme dokusunun altına veya kas altına yerleştirilir. İmplant seçimi, hastanın beden yapısı, meme dokusu, beklentileri ve cerrahın önerileri göz önünde bulundurularak yapılır.

 1. Yağ enjeksiyonuyla meme büyütme:
 • Yağ enjeksiyonu yöntemi, kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusunun meme bölgesine enjekte edilmesini içerir. Yağ, genellikle karın, kalça veya uyluk gibi bölgelerden liposuction (yağ alma) yöntemiyle alınır. Ardından, sterilize edilerek meme dokusuna enjekte edilir.

Yağ enjeksiyonu yöntemiyle meme büyütme, daha doğal bir görünüm sağlayabilir ve aynı zamanda vücuttan yağ alındığı için vücut şekillendirme etkisi de olabilir. Ancak, bu yöntemle elde edilen hacim artışı, implantlarla elde edilen kadar büyük olmayabilir ve birden çok seans gerekebilir.

Meme büyütme operasyonunda hangi yöntemin tercih edileceği, hastanın bireysel durumu, istekleri, meme yapısı ve cerrahın önerileri göz önünde bulundurularak belirlenir. Bir plastik cerrahla bireysel bir değerlendirme yaparak, hangi yöntemin sizin için en uygun olduğunu belirleyebilirsiniz.

 

Meme Büyütme kansere neden olur mu

Meme büyütme operasyonu (meme implantları veya yağ enjeksiyonuyla) kansere neden olmaz. Bilimsel araştırmalar, meme implantları veya yağ enjeksiyonuyla meme büyütme operasyonunun meme kanseri riskini artırmadığını göstermektedir.

Ancak, meme büyütme operasyonu yaptıran kişilerin, rutin meme kanseri taramalarını ve kendi kendine meme muayenelerini düzenli olarak yapmaları önemlidir. Meme kanseri riski herkes için mevcut olduğundan, meme sağlığının izlenmesi önemlidir.

Meme implantlarının kanser riskine etkisiyle ilgili olarak, son araştırmalar implantlar ve meme kanseri arasında bir bağlantı bulunmadığını göstermektedir. Ancak, meme implantları kullanılan kişilerde meme kanseri teşhisi konulduğunda, meme kanseri tanısının doğru ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için bazı ek görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Özetle, meme büyütme operasyonu kansere neden olmaz. Ancak, meme sağlığınızı takip etmek, düzenli taramalar ve muayeneler yapmak önemlidir. Meme büyütme operasyonu yaptırdıktan sonra da, doktorunuzun önerdiği takip ve kontrolleri düzenli olarak yapmanız gerekmektedir.

 

Meme Büyütme Operasyonunu yaptırmak için belirli şartlar var mı?

Meme büyütme operasyonunu yaptırmak için belirli şartlar ve kriterler bulunabilir. Bu kriterler, cerrahınızın uyguladığı yöntem, ülkenizin sağlık düzenlemeleri ve cerrahınızın tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Genel olarak aşağıdaki şartlar, meme büyütme operasyonunu düşünen kişiler için geçerli olabilir:

 • Fiziksel sağlık: Meme büyütme operasyonu genellikle sağlıklı bireylerde yapılır. Ciddi bir sağlık sorunu, enfeksiyon veya kronik hastalığı olan kişilerde operasyon riskli olabilir. Cerrahınız, genel sağlık durumunuzu değerlendirecektir.
 • Yaş sınırı: Meme büyütme operasyonu için genellikle yaş sınırı bulunur. Bu yaş sınırı, cerrahınız ve yerel sağlık düzenlemeleri tarafından belirlenebilir. Örneğin, bazı yerlerde reşit olma yaşı (18 veya 21) meme büyütme operasyonu için minimum yaş sınırı olarak kabul edilebilir.
 • Meme gelişimi tamamlanmış olmalı: Genellikle meme büyütme operasyonu için meme gelişiminin tamamlanmış olması beklenir. Bu genellikle ergenlik döneminden sonra olur, yani meme dokusunun büyümesi ve gelişmesi tamamlanır.
 • Gerçekçi beklentiler: Meme büyütme operasyonu düşünen kişilerin gerçekçi beklentilere sahip olması önemlidir. Operasyon sonucunda istedikleri boyutta ve şekilde memelere sahip olma garantisi verilemez. Cerrahınız, operasyonun sınırlarını ve elde edilebilecek sonuçları sizinle paylaşacaktır.
 • Psikolojik uygunluk: Meme büyütme operasyonu bir estetik işlem olduğu için, psikolojik olarak uygun olmanız da önemlidir. Operasyonu istemek ve motivasyonunuzun doğru nedenlere dayanması önemlidir. Cerrahınız, operasyonun sizin için uygun bir seçenek olup olmadığını değerlendirecektir.

Bu şartlar genel bir kılavuz olmakla birlikte, her bireyin durumu farklı olduğundan, cerrahınızın değerlendirmesi ve önerileri size en uygun olanı belirlemek için önemlidir. Cerrahınız, sizin için en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için bireysel değerlendirme yapacaktır.

 

Meme Büyütme Operasyonu pahalı bir işlem mi?
Meme büyütme operasyonunun maliyeti birçok faktöre bağlıdır ve ülke, klinik, cerrahın deneyimi, kullanılan yöntem ve implant tipi gibi etkenlerde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, meme büyütme operasyonunun fiyatı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülkede farklı klinikler arasında bile değişiklik gösterebilir.

Meme büyütme operasyonunun maliyeti genellikle cerrahi ücreti, anestezi ücreti, klinikte kalma süresi, implant maliyeti, laboratuvar testleri ve takip kontrolleri gibi unsurları içerir. Ayrıca, kullanılan implantın markası, boyutu ve malzemesi de maliyeti etkileyebilir.

Ücretler konusunda net bir bilgi almak için, yerel plastik cerrahi klinikleriyle iletişime geçmek ve detaylı bir fiyat teklifi talep etmek en iyisidir. Cerrahınız, operasyonun size özel maliyetini ve ne tür hizmetlerin dahil olduğunu size bildirecektir.

Meme büyütme operasyonunun pahalı bir işlem olup olmadığı, bireysel mali durumunuza bağlıdır. Bu nedenle, operasyonun maliyetini değerlendirirken bütçenizi ve ödeme seçeneklerini dikkate almanız önemlidir. Operasyonun maliyetinin yanı sıra, cerrahın deneyimi, klinik kalitesi ve güvenilirliği gibi faktörleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

 

Türkiye’de Meme Büyütme Operasyonu

Türkiye, estetik cerrahi hizmetlerinin popüler olduğu bir destinasyondur ve meme büyütme operasyonu da Türkiye’de sıkça yapılan bir işlemdir. Türkiye’de birçok kaliteli plastik cerrahi kliniği ve deneyimli cerrahlar bulunmaktadır.

Meme büyütme operasyonu için Türkiye’de çeşitli seçenekler mevcuttur. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde birçok tanınmış ve iyi donanımlı estetik cerrahi kliniği bulunmaktadır. Bu kliniklerde deneyimli plastik cerrahlar, modern tıbbi teknoloji ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Türkiye’de meme büyütme operasyonunun maliyeti, yukarıda belirttiğim gibi birçok faktöre bağlıdır. Fiyatlar klinikler ve cerrahlar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, meme büyütme operasyonu yaptırmayı düşündüğünüz kliniklerle iletişime geçerek detaylı bir fiyat teklifi almanız önerilir.

Operasyon öncesinde, cerrahınızla kapsamlı bir danışma yapacak ve beklentilerinizi ve isteklerinizi tartışacaksınız. Cerrahınız, sizin için en uygun implant seçeneğini ve operasyonun detaylarını belirleyecektir. Ayrıca, operasyon sonrası takip ve kontrollerinizi sağlayacaklar ve gerektiğinde size destek olacaklardır.

Meme büyütme operasyonu, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğinde güvenli ve etkili bir işlem olabilir. Ancak, operasyonu düşünmeden önce deneyimli bir plastik cerrahla görüşmeniz, operasyon sürecini, riskleri ve sonuçları anlamanız önemlidir.

 

Meme Büyütme Operasyonundan önce nelere dikkat edilmeli

Meme büyütme operasyonu düşünüyorsanız, aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Araştırma yapın: Meme büyütme operasyonu hakkında bilgi edinin. Operasyon sürecini, olası riskleri, beklenen sonuçları ve iyileşme sürecini anlamak için kaynakları okuyun ve güvenilir sağlık kaynaklarından bilgi edinin.
 • Uygun bir plastik cerrah seçin: Meme büyütme operasyonu için deneyimli ve uzman bir plastik cerrah seçmek önemlidir. Cerrahınızın geçmiş çalışmalarını inceleyin, referansları kontrol edin ve hasta yorumlarını okuyun. Ayrıca, cerrahınızla yapılan bir danışma görüşmesi yaparak, beklentilerinizi ve isteklerinizi açıkça iletebilirsiniz.
 • Operasyon öncesi muayeneleri yapın: Cerrahınızın yönlendirdiği tüm operasyon öncesi muayeneleri yapın. Bu muayeneler, genel sağlık durumunuzu değerlendirmek, meme dokularınızı incelemek ve operasyonun sizin için uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılır.
 • Beklentilerinizi netleştirin: Operasyon öncesi, beklentilerinizi ve isteklerinizi cerrahınızla netleştirin. Hangi implantın kullanılacağını, meme boyutunu ve şeklini, operasyon sonrası beklenen sonuçları konuşun. Gerçekçi beklentilere sahip olmanız önemlidir.
 • Operasyon sonrası iyileşme sürecini planlayın: Operasyon sonrası iyileşme süreci önemlidir. Cerrahınızın önerilerine uyarak, dinlenmeye ve iyileşmeye zaman ayırın. İşe dönüş süresini ve fiziksel aktiviteleri ne zaman başlayabileceğinizi öğrenin. Ayrıca, takip randevularınızı düzenli olarak takip edin ve operasyon sonrası bakım talimatlarına uygun şekilde hareket edin.
 • Destek sistemine sahip olun: Operasyon sonrası destek sistemine sahip olmak önemlidir. Yakınlarınızın desteğini almak, iyileşme sürecinde size yardımcı olabilir. Ayrıca, cerrahınızın önerdiği takip ve kontrol randevularını aksatmadan yerine getirin.

Unutmayın, meme büyütme operasyonu kişisel bir karardır ve her bireyin durumu farklıdır. Cerrahınızın önerilerini dikkate alın ve operasyon öncesinde ve sonrasında onunla iletişimde olun.

 

Meme Büyütme Operasyonundan sonra nelere dikkat edilmeli 

Meme büyütme Operasyonundan sonra aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Dinlenmeye zaman ayırın: Operasyon sonrası dinlenmeye ve iyileşmeye zaman vermek önemlidir. Cerrahınızın önerdiği süre boyunca istirahat edin ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.
 • İlaçları düzenli kullanın: Cerrahınızın önerdiği şekilde reçeteli ilaçları düzenli olarak kullanın. Ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için verilen ilaçları doğru dozlarda alın.
 • Yaranın bakımını yapın: Operasyon bölgesindeki yarayı temiz ve kuru tutun. Cerrahınızın önerdiği şekilde yara bakımını yapın ve pansumanları değiştirin. İz bırakmayı önlemek için yara bakımı talimatlarına uygun hareket edin.
 • Destekleyici sütyen kullanın: Cerrahınızın önerdiği süre boyunca destekleyici bir sütyen kullanın. Bu, memelerin şeklini ve desteklenmesini sağlar. Sütyeni doğru boyutta seçmek önemlidir ve cerrahınızın önerilerine uygun bir sütyen kullanın.
 • Ödem ve şişliklerle başa çıkın: Operasyon sonrasında ödem ve şişlikler normaldir. Cerrahınızın önerdiği şekilde soğuk uygulama ve yükseklik (başınızı yükseltmek) yöntemlerini kullanarak ödem ve şişlikleri azaltmaya çalışın.
 • İyileşme sürecini takip edin: Operasyon sonrası kontrollerinizi düzenli olarak takip edin. Cerrahınızın önerdiği takip randevularına katılın ve iyileşme süreciniz hakkında bilgi alın. Herhangi bir sorun veya endişe durumunda cerrahınızla iletişime geçin.
 • Fiziksel aktiviteleri kademeli olarak artırın: Cerrahınızın önerdiği süre boyunca ağır egzersizlerden ve yorucu aktivitelerden kaçının. İyileşme süreci ilerledikçe, cerrahınızın izin verdiği şekilde fiziksel aktiviteleri kademeli olarak artırın.
 • Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına dikkat edin: İyileşme sürecinde sağlıklı beslenmeye ve düzenli uyku düzenine dikkat edin. Sigara içmek gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun, çünkü bu iyileşmeyi olumsuz etkileyebilir.
 • Duygusal ve psikolojik desteği alın: Operasyon sonrasında duygusal ve psikolojik destek almak önemlidir.
 1. Sıkça Sorulan Sorular

Meme implantlarının tehlikeli olduğuna dair bilimsel bir araştırma sonucu bulunmamaktadır.
Meme implantları ve kanser arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Buna rağmen, geçmiş yıllarda yapılmış olan yanlış uygulamalar ve görülme sıklığı oldukça düşük olan bir kanser türü sebebiyle insanların zihinlerinde gerçekle bağlantısız bir şekildeböyle bir ilişki kurulmuştur.
Salin (tuzlu su çözeltisi) dolgulu ve silikon jel dolgulu olmak üzere iki türü bulunan implantların her iki tipi de, standartlara uygun bir şekilde üretilmiş olması durumunda güvenlidir. Hangi türün sizin için en uygun olduğuna hekiminizle beraber karar verebilirsiniz.
Sağlık merkezi ve hekim seçimini dikkatli bir şekilde yapmak riskleri azaltmak için önemlidir. Bununla beraber konu ile ilgili bilinçli olmanız ve implantlar konusunda hekiminizle iletişime geçmekten çekinmemeniz gerekir.
Hayır. İşlemde kullanılan yağ, kişinin vücudundan alındığı için uygulama herhangi bir risk taşımamaktadır.

Yorum Yap