Revizyon Burun Estetiği

Revizyon Burun Estetiği

Revizyon burun estetiği, burun estetiği ameliyatından istenen sonucun elde edilmemesi nedeniyle yapılan ikincil bir burun estetiği ameliyatıdır. Bu operasyonun yapılmasındaki amaç, önceki uygulamada eksik kalan ya da deformasyona neden olan unsurların iyileştirilmesidir. Revizyon estetiği ile burun, hastanın ihtiyacı göz önüne alınarak yeniden yapılandırılmaktadır. 

Önceki operasyonda burnun gerektiğinden fazla küçültülmesi veya kıkırdak, kemik gibi yapıların gerektiğinden fazla çıkarılması sebebiyle yapılan revizyonlarda burnun eski yapısına dönüştürülmesi hedeflenebilir.

BestAwarded

Revizyon Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmaktadır?

Revizyon burun estetiği, önceki burun estetiği ameliyatında şu durumların yaşanmasıyla ihtiyaç haline gelmektedir:

 • Burun deliklerinin gereğinden fazla küçültülmesi ve hastanın nefes almakta zorlanması,
 • Estetik sonrasında burunda çöküntüler gerçekleşmesi,
 • Kusurların gerektiği ölçüde giderilememesi, özellikle burun kemerinin istenen derecede düzeltilememesi,
 • Kıkırdakların gereğinden fazla alınması,
 • Burun ucunun planlanandan fazla kaldırılması,
 • Burun ucunun zamanla düşmesi,
 • Burnun yüzün boyutlarıyla uyumlu hale getirilememesi,
 • İdealden uzak yapay bir görünüm ortaya çıkması.

Ameliyatlar sonunda en çok karşılaşılan ve revizyon gerektiren iki durum, burun çökmesi ve burun ucu düşmesi şeklinde adlandırılmaktadır.

Hastalarımız hakkımızda neler söylüyor?

Hastalarımızdan gelen değerli yorumları sizinle paylaşıyoruz.

Revizyon Burun Estetiği Öncesi

Operasyon öncesinde hasta, önceki işlemin sonucunda nelerden memnun olmadığını ve süreçle ilgili şikayetlerini dile getirir. Buna ek olarak, hekim burundaki deformasyonu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek bu deformasyonun nedenlerini araştırır. Bu noktada hastada polip, sinüzit, geniz veya burun eti ya da deviasyon var ise bu rahatsızlıklar ile nefes alma zorluğuna dair belirtiler sinüs filmi çekilerek incelenir. Aynı zamanda bu aşamada hastadan kan alınarak tahlil edilir ve hastanın anesteziye karşı verdiği tepki test edilir. Testler ve hekimin muayenesi sonucunda da revizyon burun estetiği operasyonunda gerçekleştirilmesi gerekli görülen işlemler planlanır. Daha önceki ameliyat ile meydana gelmiş her türlü bozulma revizyon burun estetiği operasyonunun tekniğinin belirlenmesinde etkilidir. 

Revizyon burun estetiği operasyonuna hazırlık olarak hekim tarafından uygun görüldüğünde, yerine getirmesi önerilen işlemler şöyledir:

 • Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar hekimin önerdiği süre ile, operasyon öncesi ve sonrası kullanılmamalıdır. 
 • Revizyon burun estetiği öncesi tütün mamullerinin kullanımı durdurulmalıdır.  
 • Operasyondan yaklaşık 6 saat önce bir şey yenilmemeli ve içilmemelidir. Bu şart, hekim tarafından hastaya hatırlatılmaktadır. 

Görece daha basit burun revizyon operasyonları önceki burun estetiği ameliyatından 6 ay sonra, daha ciddi müdahaleler ise önceki burun estetiği ameliyatından 1 – 2 yıl sonra yapılabilmektedir. 

Operasyonu gerçekleştirecek hekimin, daha önce revizyon burun estetiği operasyonu yapmış olması önemlidir. Bu noktada hastanın, hekimin yaptığı önceki ameliyatlara dair sonuçları incelemesi, operasyonla ilgili hastaya değerli fikirler verecektir. Ayrıca, hekim revizyon burun estetiği ile ilgili olası sonuçları hastaya bildirmeli, operasyonla ilgili dikkatli bir plan yapmalıdır. Operasyon sonuçları, riskler ve beklentiler hasta ve hekim arasında değerlendirilmelidir.

Revizyon Burun Estetiği Süreci

Revizyon burun estetiği operasyonu, hekimin aksi bir uygulama yapılmasını önermediği durumda, genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon, işlemin karmaşıklığına göre 1 ila 3 saat arasında gerçekleştirilmektedir. Büyük ölçekli bir ameliyat gerçekleştirilecekse, bu uygulamanın süresi 5 – 6 saate kadar çıkabilmektedir. Ciddi bir revizyonun gerekmediği, pürüzlerin veya milimetrik asimetrilerin düzeltilmesini içeren işlemler ise daha kısa sürede, lokal anestezi altında yapılabilmektedir. 

Geleneksel burun estetiği ameliyatlarında olduğu gibi revizyon burun estetiği işleminde de kapalı ve açık olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Bu tür operasyonlarda, genellikle büyük oranda bir değişim gerçekleşmesi istendiği için açık yöntem tercih edilmektedir. Revizyonun büyük ölçekli olduğu uygulamalarda, ameliyatsız teknikler de destek olarak kullanılabilmektedir. 

Önceki burun estetiği ameliyatı sebebiyle burun çökmesi yaşanmış ise, bu durumu ortadan kaldırmak için kulak arkasından ya da kaburgadan kıkırdak alınmaktadır. Alınan bu kıkırdakların bulunduğu bölgede herhangi bir deformasyon meydana gelmemektedir. 

Revizyon burun estetiği, geleneksel burun estetiği operasyonlarından daha karmaşık bir süreçtir. Özellikle önceki ameliyattan kalan iz ve yaralar, bu tür operasyonları biraz daha zor kılmaktadır. Biçimsel düzeltmelerin yanı sıra nefes alma işlevini de iyileştirerek burnu revize etmek gerekmektedir. Bu nedenle, revize burun estetiği operasyonlarına hâkim hekimlerle çalışılması önerilmektedir.

Revizyon Burun Estetiği Sonrası

Revizyon burun estetiği operasyonunun tamamlanmasıyla burna plastik atel yerleştirilmekte ve burun bandajlanmaktadır. 1 hafta sonunda bu atel ve bandajlar çıkarılmaktadır. 

Yapılan operasyonun boyutuna ve hekimin tercihine bağlı olarak revizyon burun estetiği sonrası hasta aynı gün taburcu edilebilmekte ya da 1 gün hastanede kalabilmektedir. Bununla beraber, revizyon burun ameliyatının önceki operasyona göre iyileşme süreci bir miktar daha uzun olabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye ve operasyonun içeriğine göre değişiklik göstermektedir. 

Revizyon burun estetiği sonrası hastanın dikkat etmesi gereken noktalar şöyledir:

 • Operasyonu takip eden 1 hafta boyunca, uyku sırasında baş uygun bir yastık yardımıyla dik tutulmaya çalışılmalıdır. Bu, operasyon sonrası şişliği azaltmada hastaya yardımcı olacaktır. 
 • 1 hafta sonunda çıkarılan atel ve bandajların yerine, daha basit bir burun bandı uygulanmaktadır. Bu bant da 1 hafta boyunca burunda kalmalıdır. 
 • Revizyon burun estetiği sırasında hekim tarafından burna delikli silikon yerleştirilmiş ise, bu silikon ameliyatın ardından 4. günde alınmaktadır. Bunun ardından hastalar burun bölgesini darbelerden korumaya dikkat ederek duş alabilmektedirler. 
 • Hekimin de tavsiyesiyle operasyondan yaklaşık 1 hafta sonra hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir. 
 • Ameliyatı izleyen 3 günün ardından hastalar lens kullanabilmektedir. Daimî ve hafif çerçeveli gözlükler 1 ay, daha ağır çerçeveli gözlükler ise 3 ay sonra kullanılmaya başlanabilir. 
 • Revizyon burun estetiği sonrasında hekim önerir ise burna uygun hareketlerle masaj yapılabilmektedir. 
 • Hafif tempolu egzersizler operasyondan 2 hafta sonra yapılabilmekte ancak ağır sporlar hekiminin önereceği zamana kadar yapılmamalıdır. 
 • Var ise, hekimin operasyon sonrası alınmasını önerdiği ilaçların kullanımı aksatılmamalıdır.

Bu öneriler dışında hekimin hastanın bireysel özelliklerine göre verdiği öneriler de takip edilmelidir. 

Operasyonun gerçekleştirilmesinin ardından 3. haftadan itibaren burnun yeni şekli ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, burun son şeklini 6 ay ila 1 yıl içerisinde almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Revizyon burun estetiği, daha önceden yapılmış burun operasyonundan istenilen sonucun alınmaması sebebiyle, burnun yeniden şekillendirilmesini ve burna işlevsel özellikler kazandırılmasını hedefleyen bir yeniden yapılandırma operasyonudur.
Genel olarak önceki burun estetiği ile işlevsel ve görsel anlamda hedeflenen sonuca ulaşılmaması sebebiyle bu operasyon yapılmaktadır. Bununla beraber, önceki ameliyatta yapılan uygulamalarla ortaya çıkan sorunların (burun çökmesi, burun düşmesi, nefes alma problemleri gibi) düzeltilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.
Bu sorunların ne ölçüde olduğuna bağlı olmakla beraber, revizyon burun estetiği özellikle bu tür problemlerin ortadan kaldırılması için yapılmaktadır. Bu noktada hekimin görüşü de büyük önem kazanmaktadır.
Revizyon operasyonunda genellikle genel anestezi tercih edilmektedir. Bununla beraber, kullanılacak anestezi türü hekimin inisiyatifindedir.
Geleneksel burun estetiği ile benzer bir biçimde revizyon estetiğinde de açık rinoplasti ya da kapalı rinoplasti yöntemlerinden biri tercih edilmektedir. Buna ek olarak, ikincil ameliyatlarda açık rinoplasti yapılma olasılığı daha yüksektir.
Revizyon burun estetiği öncesi, hekimin belirlediği süre dahilinde tütün mamullerinden ve kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durulmalıdır.
Hekimin değerlendirmeleriyle beraber operasyondan yaklaşık 1 hafta sonra hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir.
Operasyondan 2 hafta sonra, hekimin de bilgisi dahilinde olması koşuluyla hafif tempolu egzersizler yapılabilmektedir. Fakat ağır sporlar, özellikle ilk aylarda yapılmamalıdır.
Burun revizyon sonrası son görünümüne 6 ay ila 1 yıl içerisinde ulaşmaktadır.
Hafif çerçeveli gözlükler, ameliyattan 1 ay sonra kullanılmaya başlanabilir. Buna rağmen, kalın çerçeveli ve ağır gözlükler operasyondan 3 ay sonra kullanılmalıdır.

İlgili Operasyonlar