Meme Yağ Enjeksiyonu

Meme Yağ Enjeksiyonu

Göğüsler zaman içinde, emzirme, kilo alma / kilo verme, yaş alma gibi faktörler ve travmatik olarak vücutta meydana gelen değişimler sebebiyle esnekliğini ve dolgunluğunu kaybedebilmektedir. Bununla beraber, göğüslerin doğuştan itibaren istenilen boyuttan küçük ve biçim olarak kusurlu olma ihtimali de bulunmaktadır. Meme Yağ Enjeksiyonu yukarıda açıkladığımız nedenlerle göğüs boyutundan memnun olmayan ve göğüslerindeki biçimsel kusurları ortadan kaldırmak isteyen kişiler için, göğüslerin istenilen boyuta ulaşması amacıyla kullanılan bir meme büyütme yöntemidir.

Göğüslerin doğal bir şekilde dirlik kazanmasını sağlayan ve meme büyütme sürecine organik bir çözüm sunan meme yağ enjeksiyonu, iki aşamalı olarak ilerlemektedir. İlk aşamada liposuction ile vücuttan yağ alınmakta sonraki aşamada ise alınan bu yağ memeye enjekte edilmektedir. İlk aşamada yapılan yağ alım işlemi, bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulmayı da sağlamaktadır. Bu nedenle meme yağ enjeksiyonu sonrasında hastanın memnuniyeti de artmaktadır.

BestAwarded

Meme Yağ Enjeksiyonu Öncesi

Medikal ve tıbbi operasyonların her birinde geçerli olmak üzere, meme yağ enjeksiyonu işlemini yaptırmak isteyen kişi, uygulamayı yapacak hekimi detaylı araştırmalar sonucunda seçmelidir. Hasta bu araştırma sırasında, hekimin önceki hastalarının yorumlarını dikkate almalı ve referanslara önem göstermelidir. Bununla beraber, hekim meme yağ enjeksiyonu öncesinde operasyonla ilgili tüm risk faktörlerini hastaya açıklamalı ve cerrahi operasyon sonuçlarının kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini de hatırlatmalıdır. Benzer bir biçimde hasta da operasyon ile ilgili istekleri ve beklentileri konusunda gerçekçi olmalı ve bu beklentilerini hekimiyle beraber değerlendirmelidir.

Değerlendirmelerin yapılması ve operasyondan beklentilerin açıklanması ile, hastanın tetkikleri yapılmakta ve operasyona uygunluğu araştırılmaktadır. Bu araştırma ile hasta için en uygun tekniğin ne olduğuna karar verilmektedir.

Hastalarımız hakkımızda neler söylüyor?

Hastalarımızdan gelen değerli yorumları sizinle paylaşıyoruz.

Meme Yağ Enjeksiyonu Operasyonu Süreci

Meme yağ enjeksiyonu, lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon sırasında hangi tür anestezi yönteminin seçileceği hekimin çeşitli tetkikler sonucunda hastanın durumunu göz önüne alarak verdiği karara bağlıdır.

İki aşamadan oluşan operasyon sırasında, ilk etapta hastanın karın ve kalça gibi yağ bakımından zengin bölgelerinden yağ alınmaktadır. Yağın hangi bölgeden alınacağına, hastanın fiziksel özelliklerine ve sağlık koşullarına bağlı olarak hekim tarafından karar verilmektedir. Alınan bu yağ, kandan ve vücuttaki diğer sıvılardan özel ekipmanlarla ayrıştırılmakta ve hastanın göğüs bölgesine ihtiyaç duyulduğu ve operasyon öncesi planlandığı oranda enjekte edilmektedir. Bu enjeksiyon sırasında vücutta kesi açılmasına gerek duyulmamaktadır. Bunun yerine çeşitli işlemlerden geçip uygulamaya elverişli hale getirilen yağ, ince uçlu iğneler yardımıyla lokal olarak memeye enjekte edilmektedir. Alınan ve enjekte edilen yağ miktarına bağlı olarak bu operasyonun süresi 1 ila 4 saat arasında değişmektedir.

Meme yağ enjeksiyonu ile, hekimin kararına bağlı olmak koşuluyla her seansta memeye 150 ila 450 cc arası yağ enjekte edilebilmektedir. Gerçekleştirilen uygulamanın şekline ve kişiden kişiye değişebilmekle beraber seans sonunda göğüslerde yaklaşık olarak 300 cc büyüme görülebilmektedir. Operasyon sonrası büyümenin arttırılmasının istendiği veya enjekte edilen yağın bir kısmının vücut tarafından emilmesi gibi durumlarda hastanın sağlık durumu göz önüne alınarak hekimin isteği ve onayıyla seans sayısı arttırılabilmekte, meme yağ enjeksiyonu işlemi tekrarlanabilmektedir.

Meme Yağ Enjeksiyonu Sonrası

Pek çok cerrahi operasyonda olduğu gibi meme yağ enjeksiyonu ardından, işlem gören bölgede şişlik, kızarıklık ve ağrı meydana gelebilmektedir. Transfer edilen yağın oranı ve operasyonun boyutuna bağlı olarak değişebilmekle beraber meme yağ enjeksiyonu operasyonunun ardından hekimin gerekli görmesi halinde hastanın bir süre için hastanede kalması gerekebilmektedir. Buna ek olarak, hastaların birçoğu operasyonun hemen ardından evlerine dönebilmektedirler. Öyle ki, göğüs büyütmede kişiye doğal sonuçlar vaat eden bu işlemin hemen ardından taburcu olan hastalar 1 – 2 gün içinde sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmektedirler.

Meme Yağ Enjeksiyonunun Artıları ve Eksileri

Meme yağ enjeksiyonu yöntemiyle meme büyütme, kişinin kendi vücudundan alınan yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek arındırılması ve memeye enjekte edilmesi şeklinde ilerleyen bir süreç olduğu için, implant gibi dışarıdan bir malzemenin vücuda girmesi söz konusu değildir. Yağ, kişinin kendi vücudundan alınmış olduğu için, hasta enjekte edilen bu yağ ile ömür boyu yaşayabilmektedir. Bununla beraber, vücuttan elde edilen yağın en doğal ve güvenilir madde olduğu söylenebilmektedir. Bu durumda, vücudun yabancı bir maddeye göstereceği tarzda alerjik bir tepki riski ortadan kalkmaktadır. Psikolojik açıdan da vücuda yabancı bir cismin yerleştirilmesinden rahatsızlık duyabilecek kişiler için de meme yağ enjeksiyonu ideal bir operasyon olarak kabul görmektedir.

Kişinin kendi vücut yağlarının kullanıldığı bu yöntem hastaya iki yönlü olarak katkı sağlamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kişinin vücut yağının kullanılması enjekte edilecek yağın alındığı bölgelerde incelme sağlamaktadır. Bununla birlikte, alınan yağlar ile hasta istediği göğüs dolgunluğuna da ulaşmaktadır. Meme yağ enjeksiyonu ile kişinin tüm vücudu şekle girmektedir.

Bununla beraber, memeye yağ enjekte etme işleminde yara, kesi, dikiş gibi unsurlar bulunmadığından operasyon sonrası hasta ciddi ameliyat izleriyle karşılaşmamaktadır. Estetik açıdan düşünüldüğünde bu durum, büyük bir fayda olarak görülebilmektedir.

Doğal bir görünüm sağlaması, pek çok açıdan diğer operasyonlara kıyasla güvenli olması ve başarı oranın da yüksek olmasından ötürü bu yöntem pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Öyle ki, meme yağ enjeksiyonu meme büyütme operasyonlarının en az riske sahip olan uygulaması olarak bilinmektedir. Ayrıca doğal sonuçlar vermesi ve memenin şeklini tamamen değiştirmeyip, memeye dolgunluk sağlaması ile memenin şeklinden memnun olup sadece boyutunu büyütmek isteyen kişiler için de oldukça uygun bir yöntemdir.

Bununla beraber, yağ enjektesiyle göğüs, dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin girişi olmamasından ötürü operasyondan önceki yumuşaklığını ve doğal dokusunu korumaktadır. Bu yolla gerçeklik hissi de kaybedilmemekte ve göğüs arzı edilen boyutta doğal görünümü korumaktadır.

Meme yağ enjeksiyonunu işleminin bir diğer faydası da ince deriye sahip kişilerce de yapılabilmesidir. Estetik ve tıbbi açıdan meme implantı yaptıramayacak kadar ince deriye sahip olup, meme büyütme operasyonu yaptırmak isteyen kişiler de meme yağ enjeksiyonu için uygun birer adaylardır.

Bu avantajların yanı sıra, meme yağ enjeksiyonu ertesinde, enjekte edilen yağ kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilmekle beraber %60’a kadar vücut tarafından emilebilmektedir. Bu durumda, yeni bir yağ enjekte operasyonu sağlanabilmektedir. Meme yağ enjeksiyonu, göğüste çok büyük miktarlarda büyüme sağlamadığı için seansın tekrarlanması, istenilen büyümenin gerçekleşmediği durumlarda da yapılabilmektedir.
Meme yağ enjeksiyonu için kişinin vücudunda memeye enjekte edilecek yeterli yağın bulunması gerekmektedir. Kişinin vücudunda yeterli yağın bulunmaması durumunda bu işlem gerçekleştirilememektedir. Benzer bir şekilde, göğüs ölçülerini çok büyük boyutlara taşımak isteyen hastalara da önerilen bir yöntem değildir.

Bunun dışında, hekim tarafından implant ve meme yağ enjeksiyonu birbirini destekleyecek şekilde aynı operasyon içinde de kullanabilmektedir. Bu tamamen, hastanın ihtiyacına ve hekimin bu ihtiyacı sağlık koşulları çerçevesinde değerlendirerek harekete geçmesine bağlıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu işlemle, göğüsler yapay bir görünüm kazanmazlar. Dışardan bir madde göğüs içine yerleştirilmediği için enfeksiyon riski oldukça azalmaktadır. Kişinin kendi vücut yağının kullanılması sebebiyle, memeye enjekte etmek için alınan yağlar bölgesel incelmeyi de sağlamaktadır.
Memenin boyutunda çok büyük değişiklik istendiğinde bu yöntem tercih edilmez.
Hekimin kararına göre lokal ya da genel anestezi yapılmaktadır.
Bu operasyon iki aşamadan oluştuğu için süresi kesin olarak belirlenememekle beraber, birkaç saatlik bir süreç içinde tamamlanmaktadır.
1 – 2 gün içinde, hekim farklı bir öneride bulunmadığı sürece hastalar günlük hayatlarına dönebilirler.
Bu operasyondan sonra genellikle hastalar aynı gün taburcu edilmektedir. Hekimin gerekli görmesi halinde ise hastalar kısa bir süre için hastanede kalabilirler.
Operasyonda enjekte sırasında kesi açılmadığı ve işlem iğnelerle yapıldığı için ciddi ameliyat izlerinden bahsedilmemektedir.
Meme yağ enjeksiyonu ile göğüsler dolgun ve diri bir görünüm kazanabilmektedir.
Kişinin bünyesine bağlı olmakla beraber, operasyon sırasında enjekte edilen yağ %60 oranında vücut tarafından emilebilmektedir. Buna ek olarak, meme operasyon öncesi boyutuna da dönmemektedir. Bu yönüyle kısmen kalıcı olduğu söylenebilir.
Büyüme oranında artış istendiği takdirde, hekimin onayıyla işlem seanslar halinde tekrarlanabilmektedir.

İlgili Operasyonlar

Yorum Yap