Boyun Germe

Boyun Germe Estetiği Nedir?

Boyun germe estetiği doğuştan var olan veya yaş alımıyla beraber meydana gelen boyun bölgesindeki sarkmaların tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntemdir.

Boyun germe estetiği, çoğunlukla yüz germe estetiğinin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Bu estetik yöntemle hastanın ihtiyacı göz önüne alınarak çene açısı düzeltilmekte ve zamanla kaybolmuş bu açı belirgin hale getirilmektedir. Bu sayede kişiler gergin bir yüz hattına sahip olmakta bu da genç bir görünüm sağlamaktadır.

BestAwarded

Boyun Germe Ameliyatı Kimler Tarafından Yaptırılabilir?

Yüzün üst kısmıyla orantılı olmayan çene ve boyun bölgesi, kişileri boyun germe ameliyatı yaptırmaya itebilmektedir.
Boyun germe estetiği, hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilip onay verilmiş olması koşuluyla aşağıdaki durumları yaşayan kişilerce yaptırılabilir:

 • Yaş alma sebebiyle boyun derisi esnekliğini kaybetmiş kişiler,
 • Kilo alma ya da kilo verme sebebiyle boyun bölgesinde sarkmalar olan kimseler,
 • Çeşitli sebeplerle yüz hatlarında bozulmalar meydana gelen kişiler,
 • Yüzünün alt bölümünde, özellikle çene altında fazlaca yağ birikmiş olan kişiler,
 • Yüzünün tamamına yüz germe estetiği yaptırmak istemeyenler.
Hastalarımız hakkımızda neler söylüyor?

Hastalarımızdan gelen değerli yorumları sizinle paylaşıyoruz.

Boyun Germe Estetiğinde Kullanılan Yöntemler

Çene altı boyun germe (submental): Büyük boyutlarda olmayan sarkmalar için kullanılan bu yöntem çene açısını belirgin kılmak için yapılmaktadır.

Liposuction: Çeşitli sebeplerle zaman içinde bozulan gıdı bölgesinin onarımında kullanılmaktadır. Bu yöntem, bu bölgede bulunan yağların, teknik yöntemlerle çıkarılması şeklinde ilerlemektedir.

Kısa izli boyun / yüz germe: Geleneksel boyun germe estetiği operasyonu için bir seçenek olarak ortaya çıkan bu yöntem, ihtiyaç halinde hem yüz hem de boynun aynı operasyon içinde germe işlemine tabi tutulmasıdır.

Endoskopik yöntem: Çene altından girilerek yapılan boyun germe estetiği operasyonunun bir benzeridir. Tek fark, operasyon sırasında endoskopik kamera adı verilen küçük kameraların kullanılmasıdır.

Tam yüz germe: Özellikle yaşlanma, hızlı bir şekilde kilo alıp verme sonucunda yüzde oluşan ciddi boyutlardaki sarkmaların tedavisinde kullanılmaktadır. Tam yüz germe işleminde amaç, yalnızca boyun germe ile önüne geçilmeyecek sarkmaların yüzün tamamının gerilmesiyle ortadan kaldırılmasıdır.

Boyun Germe Estetiği Öncesi

Boyun germe öncesinde, operasyonu gerçekleştirecek hekim hastanın sağlık kontrollerini yapmakta ve hastayı operasyonun hedefleri ve operasyon sonrası ortaya çıkması planlanan sonuçlar ile ilgili bilgilendirmektedir. Bu süreçte hekim, hasta için hangi yöntemin en uygun olduğuna karar vermektedir. Hasta ve hekim arasındaki iletişimin önem kazandığı operasyon öncesi dönemde, hekim en iyi sonuç için boyun germe estetiğiyle kombine edilebilecek kaş kaldırma, göz kapağı estetiği gibi işlemleri de önerebilmektedir.

Boyun germe estetiği öncesinde operasyona hazırlanmak için hekiminizin de onayıyla şu önerilere uyabilirsiniz:

 • Herhangi bir maddeye, özellikle bir ilaca karşı alerjik bir tepki gösteriyorsanız bunu doktorunuza bildirmelisiniz. Çok nadir olsa da anesteziye karşı alerjiniz var ise, bu da hekim tarafından kontrol edilecektir.
 • Operasyon öncesinde aspirin ve E vitamini gibi kan sulandırıcı ilaçların alımının durdurulması gerekmektedir. Ameliyattan önceki 10 gün bu ilaçlar vücuda alınmamalıdır.
 • Aynı süreçte, tütün ürünleri ile alkol içeren maddeler cildin olumsuz şekilde etkilenmesine ve iyileşme sürecinin yavaşlamasına neden olduğu için bu maddelerden de uzak durulması önerilmektedir. Ameliyattan önce, en az 4 hafta bu maddeler vücuda alınmamalıdır.

Boyun Germe Estetiği Ameliyat Süreci

Boyun germe estetiği ameliyatı, hekimin kararı doğrultusunda genel veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir.

Her iki kulağın ve çenenin altından açılan küçük kesilerle gerçekleştirilen boyun germe estetiği ameliyatında yağ alma (liposuction) tekniği de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle zamanla bozulmuş gıdı bölgesinin düzeltilmesi durumunda bu teknik tercih edilmektedir. İşlem yapılan bölgeden yağ alındığı için, bu bölgede herhangi bir sarkma meydana gelmemektedir. Bu noktada, tüm süreçleri kapsayacak şekilde, operasyonu yapacak hekimin tecrübesi de büyük önem kazanmaktadır.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon, genellikle yüz germe estetiği sırasında yapılmaktadır. Bununla beraber, boyun bölgesinde meydana gelmiş farklı türde sorunlar için farklı türde teknikler de tercih edilebilmektedir. Örneğin, gıdı bölgesindeki sarkmalar için yağ alma dışında, fazlalık deriyi çıkartmak da bir çözüm olabilmektedir. Tüm bunların dışında, ameliyatsız bir çözüm arayanlar için botoks da bir alternatiftir. Yaklaşık 15 dakika içinde gerçekleştirilen ve hastanede kalmayı gerektirmeyen boyun botoksu işlemin kalıcılığı 4 ila 6 ay arasında değişmektedir. Boyun botoksu uygulaması, boyun germe estetiği ameliyatlarında destekleyici bir işlem olarak da gerekli görüldüğünde doktorlar tarafından tercih edilebilmektedir.

Boyun germe amacıyla yapılan ve “ameliyatsız” olarak adlandırılan diğer medikal işlemler ise şöyledir: lazer, ses ötesi dalga, yoğun ışık tedavisi ve dolgu.

Boyun Germe Estetiği Ameliyat Sonrası

Boyun germe estetiği sırasında derinin altında kan birikmemesi adına, cilt altına dren adı verilen tıbbi bir malzeme konulmaktadır. Operasyon sırasında dren takıldığı için hastalar 1 gün hastanede kalırlar.

Boyun germe estetiği ertesinde 1 gün boyunca deride takılı kalan dren, bu süre sonunda vücuttan çıkarılmakta ve bunun ardından hasta hastaneden taburcu edilmektedir. Eğer hasta çene altından bir operasyon geçirmiş ise bu bölge bandajlanmaktadır. Bu bandajın boyun bölgesinde kalma süresi yaklaşık 1 haftadır. Boyun germe işleminin ardından sürecin doğal bir uzantısı olan morarma, ağrı, şişlik, uyuşma, ödem gibi vücut tepkileri görülebilmektedir.

Boyun germe estetiği sonrası iyileşme 2 – 3 içinde başlamaktadır. Bölgede oluşan ödem 10 gün içinde azalma göstermektedir. Operasyonu geçiren kişilerin günlük hayatlarına dönmesi ise 1 haftalık bir süreç sonunda gerçekleşmektedir.

Boynun son halini alması, şişliğin ve ödemin tamamen geçerek operasyonla oluşan çizginin kaybolması için ise 6 aylık bir sürece gerek duyulmaktadır. Çok nadir olsa da operasyon sonrası hastada uyuşukluk hissi kalıcı olabilmektedir.

Bunlara ek olarak boyun germe estetiği sonrası hastanın yapması gerekenler şöyle sıralanabilmektedir:

 • Boyun germe estetiği ertesinde başın dik konumda tutulması gerekmektedir.
 • Operasyon sonrası, başı kalp hizasının altına indirmemek kan akışını olumsuz etkilememek açısından önemlidir.
 • Boyun germe estetiğinin hemen ardından boynu bükmekten veya çeşitli yönlere fazlaca hareket ettirmekten sakınılmalıdır.
 • İyileşmenin tamamen gerçekleştiği döneme kadar ağır spor aktivitelerinden uzak durulmalıdır.
 • Operasyonun ertesinde, özellikle ilk günlerde hastaların yatarken yastıklar yardımıyla başlarını yüksekte tutmaları gerekmektedir.
 • Oluşabilmesi muhtemel ödem ve morluklar için hekim öneriyor ise bölgeye buz kompresi yapılabilir.
 • Operasyonu takip eden 3 hafta tütün mamullerinden uzak durmak oldukça önemlidir.
 • Sağlıklı bir biçimde beslenmeye dikkat edilmeli, gerekiyorsa uzman kontrolünde uygun bir diyet uygulanmalıdır. Bu şekilde, iyileşme süreci hızlandırılabilir.
 • İşlem görmüş bölge güneşten korunmalıdır. Bu sebeple hekimin de uygun bulduğu bir güneş koruyucu krem edinilmelidir.
 • Her operasyondan sonra olmasa da hekimin tavsiyesi doğrultusunda boyundaki şişmenin azaltılması için boyun için tasarlanmış özel bir medikal korseye gerek duyulabilmektedir. Bu konuda duyarlı olunması önemlidir.
 • Operasyonun yapıldığı bölgedeki dikişlere dikkat edilmeli, bu dikişlere zarar vermeyecek, mümkünse boğazlı olmayan, salaş ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir.
 • Boyun germe estetiği yapılmış bölgenin hijyenine özen gösterilmelidir.
 • Eğer var ise, hekimin önerdiği ilaçların kullanımı aksatılmamalıdır.

Bu öneriler dışında hekiminiz size özel tavsiyelerde de bulunacaktır.
Tüm bu gereklilikleri yerine getiren hastalar, iyileşme sürecinin sonunda istedikleri genç ve dinamik görünüme sahip olabilmektedirler. Bozulan yüz hatlarının boyun germe estetiği ile düzeltilmesi kişinin özgüvenine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boyun germe ameliyatında, çene altı boyun germe (submental), tam yüz germe, liposuction, kısa izli boyun ve yüz germe, endoskopik yöntem gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunların dışında ameliyatsız olarak lazer, ses ötesi dalga, yoğun ışık tedavisi ve dolgu işlemleri de boyun germe amacıyla yapılabilmektedir.
Hekimin onayı ile kemik yapısı ve cilt tipi işleme uygun görülmesi şartıyla, yaşlanma, kilo alma – kilo verme sonucu boyun derisi esnekliğini kaybetmiş, boyun derisinde sarkmalar olmuş kişiler ile çene açısı belirgin olmayıp yüz hatlarında bozulmalar olmuş kişiler boyun germe estetiği için uygun adaylardır.
Bu seçim hastanın sağlık durumu ve yapılacak işlem göz önüne alınarak hekim tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla ameliyatlar genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir.
Yapılan işlemin boyutuna göre değişmekle beraber operasyon süresi ortalama 3 saattir.
Kişinin vücudunun verdiği tepkiye bağlı olarak değişmekle beraber, ortalama 1 hafta içinde morluk ve şişlikler ciddi biçimde azalacaktır.
Boyun germe ameliyatı sırasında, ciltte kan toplanmaması adına dren takıldığı için hastalar 1 gün hastanede kalmaktadırlar.
Operasyonun ardından, 1 hafta sonra hastalar gündelik hayatlarına dönebilmektedirler.
Boyun germe estetiği, yaşlanma sürecinde meydana gelen sarkmaları yok etmeye yararken yaşlanmayı tek başına durdurmamaktadır. Bununla beraber oldukça kalıcı bir çözüm sunan bu yöntem, ameliyatsız yöntemlerle ulaşılamayacak sonuçlar vermektedir.
Estetik operasyonlar düşünüldüğünde, boyun germe estetiğinin kalıcılığı oldukça yüksektir. Vücutta çok büyük değişiklikler meydana gelmediği sürece, işlem sonucu kalıcılığını korumaktadır.

İlgili Operasyonlar

Yorum Yap