Kombine Estetik Ameliyat

Kombine Estetik Ameliyat

Kombine estetik ameliyat, birbirini destekleyen birden fazla estetik operasyonun tek bir seferde gerçekleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde amaç operasyon sonucunun daha net ve iyi bir şekilde alınmasıdır. Buna ek olarak bu uygulama ile zamandan, mekândan ve operasyon masrafları açısından tasarruf edilebilmektedir. Bu sebeple özellikle yurt dışından gelen hastalar için kombine estetik ameliyat oldukça avantajlıdır.

Estetik operasyon geçirmeyi planlayan kişinin genel sağlık durumunda operasyonları etkileyecek bir sorun bulunmadığı ve birkaç uygulamanın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği durumda; estetik operasyonlar gruplandırılabilmekte ve birkaç farklı estetik operasyonla alınabilecek sonuç tek bir operasyonla alınabilmektedir.

BestAwarded

Kombine Edilebilen Estetik Operasyonlar Nelerdir?

Kombine estetik ameliyatta, bilinen tüm operasyonlar birleştirilememektedir; aynı anda gerçekleştirilebilen belirli estetik operasyonlar bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni, annelik estetiği (mommy makeover) olarak adlandırılan ve doğum sonrası vücutta meydana gelen kusurları ortadan kaldırma amacıyla yapılan estetik operasyonlar dizisidir. Bu operasyonda meme kaldırma ve karın germe işlemleri beraber yapılmaktadır.

Bunun dışında kombine olarak gerçekleştirilmesi en çok tercih edilen estetik işlemler şöyledir:

 • Liposuction (yağ aldırma) ve karın germe
 • Rinoplasti (burun estetiği) ve çene estetiği
 • Rinoplasti (burun estetiği) ve kepçe kulak estetiği
 • Meme kaldırma ve meme büyütme
 • Meme kaldırma ve liposuction (yağ aldırma)
 • Meme estetiği ve kol germe
 • Bacak germe ve karın germe
 • Jinekomasti ve karın germe
 • Jinekomasti ve liposuction (yağ aldırma)
 • Yüz germe, göz kapağı estetiği ve yağ enjeksiyonu

Bazı estetik işlemler, aynı operasyon sırasında gerçekleştirildiğinde daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Örneğin meme kaldırma ve meme büyütme işlemleri beraber yapıldığında, meme tam olarak yeniden yapılandırılabilmekte ve ortaya çıkan sonuç, her bir işlemin tek başına yapılmasından daha başarılı olmaktadır. Özellikle vücut şeklini doğrudan etkileyen bu tür operasyonlarda vücut proporsiyonu etkili bir şekilde belirlenebilmektedir.

Aynı durum burun ve çene estetiğinin kombine bir şekilde gerçekleştirildiği operasyonlar için de geçerlidir. Burun ve çene estetiğinin beraber uygulandığı operasyonlarda kişinin profili dengeli bir şekilde düzeltilebilmektedir. Pek çok kombine estetik işlemin amacına uygun olduğu gibi, bu işlemde de uygulamanın yapıldığı bölgelerde simetri sağlanabilmekte ve doğal bir görünüm elde edilebilmektedir.

Hastalarımız hakkımızda neler söylüyor?

Hastalarımızdan gelen değerli yorumları sizinle paylaşıyoruz.

Kombine Estetik Ameliyatın Avantajları Nelerdir?

Kombine şekilde yapılan estetik ameliyatın birçok avantajı bulunmaktadır:

Anestezi: Kombine estetik ameliyatlarda tek seferde uygulanan anestezi ile birden fazla estetik işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde anesteziye bağlı olarak gelişebilecek komplikasyon riski düşürülebilmektedir. Bu da hastaya daha güvenli bir süreç vaat etmektedir.
Özellikle son dönemlerde sağlık sektöründeki gelişmeler, anestezi süresini de uzatmıştır. Bu sürede, birbirini besleyen ameliyatların beraber yapılması hastanın lehine sonuçlar doğurmaktadır.

Ameliyat Maliyeti: Ameliyat maliyetini oluşturan pek çok etken bulunmaktadır. Ameliyathane masrafları, anestezi uzmanı ve istirahat edilecek odanın ayarlanması bu etkenlerden bazılarıdır. Kombine estetik ameliyat ile, her bir estetik operasyon için bu masrafların tekrar tekrar yapılması yerine tek bir seferde birkaç operasyonu kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilmektedir.

İyileşme Süreci: Kombine estetik ameliyat ile planlanan her bir estetik operasyon için, önceki operasyonun iyileşme sürecini tamamlamasını beklemeye gerek yoktur. Böylelikle ameliyat süreci zamana yayılmaz; vücutta gerçekleştirilen tüm değişimler ortak bir iyileşme sürecine tabii olur. Bu şekilde, vücudun son şekli daha hızlı bir biçimde görülebilir hale gelir. Aynı şekilde, kişiler sosyal hayatlarına daha kısa bir süre içinde dönebilir.

Bunların yanı sıra, farklı işlemler aynı anda yapılabildiği için, kesi açılmasının gerekli olduğu birden fazla estetik uygulama gerçekleştiriliyorsa açılan kesi sayısı azalmakta, dolayısıyla vücutta iz kalma ihtimali de düşmektedir.

Kimler Kombine Estetik Ameliyat Yaptırabilir?

Kombine estetik ameliyat yaptırmak isteyen kişilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 • Yaşlılıkta doku iyileşmesi yavaşladığından ileri yaşta olmamak,
 • Tütün ürünleri kullanmamak veya bu ürünlerin kullanımına operasyon öncesi ve sonrasında ara verebilmek,
 • Anesteziye bağlı herhangi bir sorun yaşamamak; anesteziye karşı reaksiyon göstermemek,
 • Operasyon öncesi yapılan tetkiklerde de görülebileceği gibi, kan değerleri açısından kombine edilmiş bir estetik ameliyat için uygun olmak,
 • Diyabet ve tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığa sahip olmamak.

Hekimin ve Sağlık Merkezinin Seçimi - Kombine Estetik Ameliyatta Neden Türkiye Tercih Edilmeli?

Kombine estetik ameliyat işleminin öncesinde hekimin ve sağlık merkezinin seçimi oldukça önemlidir. Birden fazla işlem yapılacağı için, hekimin pek çok estetik dalda tecrübeli olması beklenmektedir. Bununla beraber hekim, hangi operasyonların kombine edilebileceği ve bir seferde en fazla kaç operasyonun yapılabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. Bununla birlikte, işlem öncesinde hekim tarafından anestezi süresinin dikkatli bir şekilde hesaplanması ve hastanın kan dolaşımı ile ilgili tüm tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.

Sağlık merkezinin seçimi de hekimin seçimi kadar önemlidir. Türkiye, estetik operasyon alanında oldukça gelişmiş bir ülke olma özelliği göstermektedir. Bu durum, kombine estetik ameliyat için de geçerlidir. Gerek avantajlı ameliyat ücretleri gerekse sağlık turizminin tüm olanaklarına sahip olması sebebiyle Türkiye, kombine estetik ameliyat yaptırmayı planlayanlar için iyi bir seçimdir. Özellikle İstanbul, başarılı tedavilere imza atan sağlık merkezinin yoğun olduğu bir şehir olarak göze çarpmaktadır.

Kombine Estetik Ameliyat Öncesi

Tüm cerrahi operasyonlarda hastanın psikolojik açıdan operasyona uygun hale gelmesi gerekmektedir. Kombine estetik ameliyatlarda, birkaç operasyon beraber gerçekleştirildiği için bu süreç daha zahmetsiz bir şekilde tamamlanmaktadır. Her operasyondan önce, zihinsel bir hazırlık gerekmeden yalnızca bir defalık bir süreçten bahsedilebilmektedir.
Psikolojik sürecin yanı sıra, kombine estetik ameliyat öncesinde önlem olarak, kan nakline ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kombine Estetik Ameliyat Sonrası

Estetik operasyon geçirmiş her bölgenin iyileşme süreci farklı bir şekilde ilerlediğinden, hangi kombinasyonun yapıldığına göre ameliyat sonrası farklı bakım uygulanmalarının yapılması gerekmektedir. Aynı durum iyileşme süreci ve hastanede kalma şartı için de geçerlidir. Bu süreçte her hastanın bireysel özelliklerinin farklılık gösterdiği unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kombine estetik ameliyat, birden çok estetik uygulamanın tek bir seferde tamamlanması işlemidir.
Bu, hastanın genel sağlık durumu, ihtiyacı ve hekimin kararıyla ilişkilidir.
Genel sağlık durumu, anestezi altında yapılacak birden fazla operasyon için uygun olan; genç ve orta yaştaki kişiler kombine estetik ameliyat yaptırabilmektedir. Operasyon öncesi yapılacak sağlık testleri ve hekimin görüşü de bu konuda esastır. ,
Kombine estetik ameliyat, tercih veya gereklilik sebepleriyle yapılabilmektedir. Bazı durumlarda tek bir operasyonla istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, kombine estetik ameliyat önemli bir çözüm olarak görülmektedir. ,
Kombine estetik ameliyatın birçok avantajı bulunmaktadır. Birçok kez ameliyat olmak yerine bir seferde pek çok işlemi gerçekleştirmek, zamandan, mekândan ve işlem ücretlerinden tasarruf sağlarken anestezi uygulamasının defalarca yapılmamasından ötürü de hastanın sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
Hamilelik ve emzirme döneminde kombine estetik ameliyat yapılmamaktadır.
Sigara kullanımı ameliyat sürecini ve iyileşme dönemini olumsuz etkilediğinden sigara kullanımının ameliyattan 6 ay önce durdurulması gerekmektedir.
Obezite cerrahisi sonrası yapılan operasyonlar birden fazla ise, kombine estetik ameliyat kapsamına girebilmektedir.
İşlem sayısının artması, ağrının artmasına sebep olmamaktadır.
Her estetik işlem kendine has bir iyileşme sürecine sahiptir. Dolayısıyla bu işlemlerin bir arada yapılması iyileşme sürecini uzatmamaktadır. Bunun aksine, farklı zamanlarda farklı iyileşme süreçleri geçirmek yerine bu süreç kombine estetik ameliyatlarda tek seferde tamamlanabilmektedir.

İlgili Operasyonlar

Yorum Yap