Yüz ve Vücut Beni Aldırma

Yüz ve Vücut Beni Aldırma

Kişiler, vücutlarında ya da yüzlerinde bulunan benlerin görünüşünden rahatsız olabilmektedirler. Bu durumda, makyajla bu benleri kapatmayı denemek bir seçenektir fakat makyaj kalıcı bir çözüm sunmamaktadır.

Estetik açıdan olduğu kadar bazı benler, sağlık açısından da kişileri rahatsız edebilmektedir. Özellikle kıyafetlerin sürterek benin bulunduğu bölgeyi tahriş etmesi ve bunun sonucunda kişinin acı duyması, hayat kalitesini etkilemektedir. Bazı benler ise herhangi bir dış etken olmadan, kişiye doğrudan acı verebilmektedir.

Benlerin birçoğu zararsız olsa da birtakım benlere dikkat edilmelidir. Özellikle benlerde meydana gelen renk, şekil ve boyut değişiklerinin takip edilmesi önemlidir. Öyle ki, bu değişimler cilt kanserinin habercisi olabilmektedir. Bu durumda bir hekime başvurmak ve durumun değerlendirilmesini istemek hayati önem taşımaktadır.

BestAwarded

Yüz ve Vücut Ben Türleri

Yüz ve vücut benleri oluşma aşamaları ve görünüşleri açısından farklı türlere ayrılmaktadır:

Genetik Benler: Doğuştan itibaren ciltte var olan küçük benlerdir. Bu tip benler, kişileri rahatsız etmezken hekimlerde de şüphe uyandırmaz. Doğuştan var olup büyük boyutlara sahip benler ise hekim tarafından kontrol edilebilir.

Sonradan Ortaya Çıkan Benler: Doğumdan sonra oluşan benlerdir. Genel olarak şüphe uyandırmazlar fakat bu benlerde meydana gelebilecek herhangi bir değişim durumunda hekime başvurulmalıdır.

Doğum Lekesi: Genelde açık pembe renkte olan bu benler, cilt üstünde çıkıntı şeklinde görülebilirler. Nadiren oluşan ve iyi huylu olan doğum lekeleri, bazı durumlarda kaşıntıya sebep olabilmektedir.

Atipik Benler: Renk ve görünüş açısından genetik benlerden daha farklıdır. Birçok rengi barındıran bu benler, nohut büyüklüğünde ya da daha geniş olabilir. Genelde bu tip benler, farklı renk ve biçimlerinden ötürü şüpheye sebep olabilirler.

Ayrıca, eskiden beri var olmayıp ilerleyen yaşlarda oluşmaya başlayan benler ile ilgili de tetikte olmak gerekmektedir. Öyle ki, 20li yaşlara değin vücutta oluşan benler doğal olarak kabul edilirken, bu süreçten sonra meydana gelen benler takip edilmelidir.

Hastalarımız hakkımızda neler söylüyor?

Hastalarımızdan gelen değerli yorumları sizinle paylaşıyoruz.

Hangi durumlarda Yüz ve Vücut Benlerinin Aldırılması Düşünülebilir?

Aşağıdaki durumlarda benler ile ilgili olarak bir hekime başvurulması önerilmektedir:

  • Bende, zamanla değişim (boyut, renk, şekil) gerçekleşiyorsa,
  • Ben, asimetrik bir yapıya sahipse,
  • Ben, alışılmadık bir şekle sahipse,
  • Benin çapı olması gerekenden büyükse,
  • Ben, farklı birkaç rengi barındırıyorsa.

Bu bilgileri kullanarak oluşturulmuş ve benin melanoma (cilt kanserinin bir türü) semptomları barındırıp barındırmadığına dair ABCDE Kuralı adı verilen bir yöntem de bulunmaktadır. Bu yöntem, kişiler tarafından bireysel olarak uygulanabilmektedir. Kural, aşağıdaki özelliklerin değerlendirilmesi şeklinde işlemektedir:

  • Asimetri: Ben, vücuttaki diğer benlerden daha şekilsiz ve boyut olarak farklı.
  • Border (Köşe / Kenar): Benin kenarları biçimsiz ve düzensiz.
  • Color (Renk): Ben, birden fazla rengi barındırıyor.
  • Diameter (Çap): Çapı 6 mm’den büyük.
  • Evolving (Değişim): Haftalar ve aylar içinde bende renk, boyut veya şekil açısından değişiklikler meydana geliyor.

Bu durumlardan herhangi birine sahip olduğunu düşünen kişi hekime başvurduğunda öncelikle ben ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve benin cilt kanserini düşündürecek herhangi bir özelliği olup olmadığına bakılmaktadır.

Yüz ve Vücut Beni Aldırma İşlemi Öncesi

İşlemin öncesinde hekim, benle ilgili olarak ayrıntılı bilgiye ulaşmak için biyopsi talep edebilir. Bu yöntemle, alınan küçük bir örnek mikroskop yardımıyla incelenebilmektedir. Bununla beraber, hekim işlem süreci ve olası sonuçlarla ilgili hastayı bilgilendirmektedir.

Yüz ve Vücut Beni Aldırma İşlemi Süreci

Yüz ve vücut beni aldırma işleminde iki tür yöntem kullanılmaktadır:

Cerrahi Eksizyon: Bu yöntemle, benin tamamı ciltten çıkarılmaktadır. Bu uygulama yapılırken farklı teknikler kullanılmaktadır. Hangi tekniğin kullanıldığına bağlı olmakla beraber bu işlemin ardından yara, dikişle kapatılabilmektedir.

Cerrahi Tıraşlama: Bu yöntemle, ben tıraşlanarak şekillendirilmekte ve pürüzsüzleştirilmektedir. Bu işlemin ardından dikişe gerek duyulmamaktadır.

Hangi tür yöntem uygulanırsa uygulansın, operasyon sırasında işlem görecek bölgeye lokal anestezi uygulanmaktadır. Anestezi işleminin ardından ben, ciltten alınmaktadır. Bu sırada, hasta herhangi bir acı veya ağrı hissetmemektedir.

İşlem toplamda, vücutta bulunan ve alınması planlanan benin boyutuna göre 20 dakika ile 1 saat arasında tamamlanmaktadır. Benin cildin hangi katmanından alındığına bağlı olarak, işlem sonunda dikiş atılıp atılmaması gerektiğine karar verilmektedir.

Yüz ve Vücut Beni Aldırma İşlemi Sonrası

Yüz ve vücut benlerinin alımından sonra iyileşme süresi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Genel olarak iyileşme süresi alınan benin boyutuna göre birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, çoğunlukla hastalar operasyonun ertesi günü günlük hayatlarına dönebilmektedirler.

Operasyonun ardından, işlem görmüş bölgede hafif acı ve kaşıntı hissedilebilmektedir. Hekim bu konuyla ilgili olarak, ayrıca işlem görmüş bölgenin nasıl temiz tutulacağına ve yatıştırılacağına dair hastaya bilgi verecektir. Bu operasyonun ardından genellikle, dikiş uygulanmamış ise, benin çıkarıldığı bölgenin temizlenmesi önerilmektedir. Dikiş yapılmış ise, hekim bölgenin olabildiğince kuru tutulmasını önerebilir. Bunun dışında, operasyonun ardından ağır egzersiz yapılmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu işlem, yüz ve vücutta var olan ve kişilere görünüş ve sağlık yönünden rahatsızlık veren benlerin cerrahi yöntemle vücuttan alınmasıdır.
Genetik, sonradan oluşan, atipik ve doğum lekesi olmak üzere benler 4 türe ayrılabilmektedir.
Hayır, bazı benler özellikle kıyafetlerin sürtmesinden ötürü kişilere acı verebilmekte, bazı benler ise dış etkenlerden bağımsız bir şekilde de acıya sebep olmaktadır. Bunların haricinde özellikle melanoma semptomları gösteren benler de olabilmektedir. Bu gibi durumlarda benlerin alımı sağlıksal sebeplerle yapılmaktadır.
Bu konuda bir sınırlama olmamakla beraber hekimin görüşü esastır.
İşlem sırasında nasıl bir yöntem ve teknik kullanıldığına bağlı olarak değişebilmekle beraber, uygulama 20 dakika ile 1 saat arasında tamamlanmaktadır.
Operasyonda cerrahi eksizyon ve cerrahi tıraşlama olarak iki yöntem kullanılmaktadır.
Kullanılan yöntem ve tekniğe göre işlem sonunda dikiş uygulaması yapılabilmektedir.
İşlemin sonuçları kalıcıdır. Buna rağmen, işlemden sonra bende tekrar büyüme görülürse bunun hekime bildirilmesi gerekmektedir.
Operasyonun ertesi gününde kişiler günlük hayatlarına dönebilirler.
Benlerden, ev ortamında kurtulmaya çalışmak, pek çok sağlık sorununu beraberinde getireceği için oldukça tehlikelidir.

İlgili Operasyonlar

Yorum Yap