Etnik Burun Estetiğini Keşfedin | Nasıl Oluyor?

Etnik burun estetiğine yakından bakalım.

Etnik burun estetiği, farklı türdeki burun yapıları için farklı tedavilerin tasarlandığı bir cerrahi estetik türürüdür. Klasik burun estetiğinden çok büyük farklarla ayrılmasa da, etnik burun estetiği genel olarak şu sorunlar görüldüğünde gerçekleştirilmektedir:

  • Kalın burun derisi
  • İnce yapılı burun ucu
  • Büyük burun kemeri
  • Düz burun köprüsü
  • Geniş görünen veya yapısal olarak geniş olan burun
  • Sarkık veya tam tersi şekilde çok kalkık burun
  • Büyük burun delikleri.

Etnik burun estetiği, bireyin doğmuş olduğu coğrafya göz önüne alınarak planlanmakta ve karakteristik özellikler ön planda tutulmaktadır. Afrika, Uzak Doğu, Pasifik ve Karayipler, etnik burun estetiği operasyonu için temel bölgeler olarak bilinmektedir.

Etnik burun estetiğine neden ihtiyaç duyuluyor?

Pek çok kişi etnik burun estetiğinin, klasik burun estetiğinden ayrılmadığını düşünse de etnik burun estetiği kişiselleştirilmiş, ihtiyaçlara yanıt veren özel bir operasyondur.

Tüm bunların haricinde, farklı cilt yapısına sahip kişilere tek bir cilt yapısına uygun, popüler olan işlemi uygulamak da doğru değildir. Bu noktada altın orana ve kişinin yüz ve kemik yapısına uygun bir burun estetiği tasarımının önemi ortaya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki popüler uygulamalar ile küçük ve ince burunlar her zaman kişinin istediği sonucu getirmemektedir.

Etnik burun estetiği uygulaması nasıl yapılır?

Etnik burun estetiği operasyonu kapsamında genel olarak, şekillendirme ve modellendirme; kıkırdak alma ya da çoğaltma, burun sırtı ya da kıkırdak büyütme, burnu uzatma ya da kısaltma, burun ucunu belirginleştirme ya da burun tabanını daratma uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır.

Tüm bu işlemler uygulanırken, kişinin doğuştan getirmiş olduğu bireysel özellikler de ortadan kaldırılmamaktadır. Etnik burun estetiği operasyonunun asıl amacı da aslında budur: Kişiye arzu ettiği görünümü kazandırırken, karakteristik özelliklere zarar vermemek.

Teknik açıdan bakacak olursak, etnik burun estetiği, klasik burun estetiğinden farklı bir şekilde uygulanmamaktadır. İşlem, kapalı ve açık olmak üzere, hastanın ihtiyacına ve isteğine uygun olarak iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen etnik burun estetiği sonrasında iyileşme süresi yaklaşık olarak 6-8 haftadır ve yapılan uygulamaya göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir.

Etnik burun estetiği uygulamasında hekim seçiminin önemi.

Orta Doğu, Asya, Afrika, Afro Amerikan veya Latin kökenli kişilerin her biri farklı türde burun yapısına sahiptir. Dolayısıyla bu kişilere standart özellikler gösteren bir burun estetiği tedavisi sunmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kabul görmeyen bu tip yaklaşımlar pek çok insanı, estetik cerrahi uygulamalar konusunda kararsız kılmaktadır. Burada uyarmalıyız ki tecrübeli ve nitelikli bir hekim sizin endişelerinizi anlayacak ve size buna uygun, kişiselleştirilmiş bir operasyon planı sunacaktır.

Hekim açısından: Farklı türdeki cilt tiplerine ilişkin bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunun sebebi farklı cilt tiplerinin özellikle operasyon sonrası komplikasyonlara ilişkin farklı yatkınlıklarının bulunmasıdır. Öyle ki hekim tedavi planlaması sırasında hastanın yalnızca dış görünüşünü değil, kültürel geçmişi ve bireysel güzellik standartlarını bilmeli, buna göre hareket etmelidir. Örneğin, afro cilt yapısı estetik uygulamalar sonrasında, keloid oluşumuna ve deri pigmentinde olağandışı değişime yatkın olarak bilinmektedir. Bu bilgiye sahip bir hekim, keloid oluşumunu en aza indirecek uygulamayı tasarlayacak; bu riske yönelik tedbirler alacak veya açık burun estetiği uygulaması yapıyor ise kesileri gizlenebilecek şekilde oluşturacaktır.

Etnik burun estetiği, uzmanlık gerektiren bir uygulamadır. Dolayısıyla, dünyanın her köşesinden gelen farklı özellikteki hastaların tedavisini yapmak hekimi alanında uzmanlaştırmaktadır. Bir öneri olarak; etnik burun estetiği işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız, bunun için uluslararası olarak çalışan sağlık kuruluşlarını tercih etmeniz yararınıza olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Etnik burun estetiği, tecrübeli hekimler rehberliğinde son teknoloji cihazlar ve teknikler kullanılarak başarılı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Türkiye, dünyanın her yanından gelen hastalara kişiselleştirilmiş tedavilerin uygulandığı bir merkez olması sebebiyle, etnik burun estetiği için oldukça ideal bir nokta olma özelliği göstermektedir.
Etnik burun estetiği, hastanın bireysel özellikleri ile kültürel geçmişinin ön planda tutulduğu, doğal bir sonuç almanın hedeflendiği, son derece kişiselleştirilmiş bir operasyon olması ile klasik burun estetiği uygulamasından ayrılmaktadır.
Elbette. Bahsetmiş olduğumuz gibi etnik burun estetiği oldukça kişisel bir operasyondur. Operasyonu gerçekleştirecek hekimin kişiselleştirilmiş estetik uygulamalar konusunda tecrübe sahibi olması, başarılı ve doğal bir sonuç alınması için elzemdir.
Etnik burun estetiği, klasik burun estetiğine benzer bir biçimde, ihtiyaca yönelik olarak açık ve kapalı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılmaktadır.
Etnik burun estetiği, burun şekillendirme ve modellendirme; kıkırdak alma ya da çoğaltma, burun sırtı büyütme, burun boyutunda değişiklik yapma, burun ucunu belirginleştirme ya da burun tabanını daratma işlemlerini kapsamaktadır.

Yorum Yap