Saç ekiminden sonra iz kalır mı? | Yanıtını öğrenin

Saç ekimi operasyonu yıllar içinde önemli değişimler göstererek farklı ve gelişmiş tekniklerle uygulanmaya başladı. Saç ekimi alanındaki bu gelişmelere rağmen, işlem sonucunda saçlı deride iz kalması endişesi pek çok kişinin zihninde varlığını koruyor. Bu endişenin ne denli haklı olduğuna bu yazımızda değineceğiz.

Hadi başlayalım!

Gelişmiş saç ekim teknikleri izsiz bir saç ekimini mümkün kılıyor.

Saç ekimi operasyonunun amaçlarından biri, kalıcı ve başarılı sonuçlara ulaşırken uygulama yapılmış bölgelerde işleme dair herhangi bir belirtinin kalmamasıdır.

Saç ekim yöntemleri geliştirilirken, uygulamanın başarısının artırılmasının yanı sıra, hastanın işlem sonunda yara, kesi, dikiş, iz gibi unsurlarla karşılaşmaması da hedeflenmiş; bu aşamada hasta dostu bir bakış açısı ile hareket edilmiştir.

Saç ekimi ertesinde iz kalmasına neden olan şey, işlem sırasında ekim yapmak amacıyla saçlı deride kanal oluşturmak için kesi açılmasıdır. Günümüzde uygulamada olan teknikler – başta DHI ve FUE olmak üzere – kanal açmayı gerektirmez.

Kişisel özellikleriniz ve kullanılan saç ekim tekniği oldukça önemli.

Saç ekimi işleminin ertesinde iz kalmaması bazı unsurlara bağlıdır. Bunlar; saç kaybı türü, saç kaybı miktarı, donor bölgeden (saç köklerinin toplandığı kısım; bu işlem için genel olarak başın arka bölümü tercih edilir) alınan köklerin kalitesi ve miktarı ve tabi ki seçilen saç ekim tekniğidir. Tüm bu unsurlar, saç ekimi operasyonunun iz bırakıp bırakmayacağı veya bu izin ne denli görünür olup olmayacağı noktasında oldukça belirleyicidir.

Saç dökülme miktarı, tipi ve ihtiyacınız olan saç kökü sayısı, kullanılacak olan saç ekim tekniğine karar vermeyi sağlar. Saç ekim tekniği, operasyon sonucunu doğrudan etkiler ve bu da iz kalma olasılığıyla ilgili hastaya önemli bilgiler sunar.

Bu açıdan oldukça önemli olan saç ekim tekniklerine yakından bakalım:

FUT (Follicular Unit Transplantation), şerit prosedürü olarak da adlandırılan bu işlemde donör bölgeden saç kökleri tutunmuş oldukları deri ile beraber alınır. Ekim yapılması için yeniden boyutlandırılan deri, saçsız bölgeye transfer edilir. Tüm bu işlemler sırasında, kesi açılır ve dikiş uygulaması yapılır. Bundan dolayı, FUT tekniğinin kullanıldığı saç ekimlerinde çizgisel bir iz kalması olasıdır.

FUE (Follicular Unit Extraction), FUT tekniğinden ayrılan yönü ile, çizgisel bir kesi oluşturmadan saç köklerinin birer birer toplanıp, yine birer birer transfer edilmesi prensibine dayanır. İşlem sırasında kesi açılmadığı ve bununla bağlantılı olarak dikiş atılmadığı için FUE tekniği ile gerçekleştirilen saç ekiminin ertesinde iz kalma olasılığı bulunmaz.

DHI (Direct Hair Implant) tekniği, FUE yöntemi ile tek tek toplanan saç köklerinin Choi Pen adı verilen kalem benzeri bir araçla saçsız alana transferi şeklinde açıklanabilir. Bu işlemde kanal açma ihtiyacı bulunmaz, yerleştirilecek olan saç kökleri için deride milimetrik delikler açılır. Dolayısıyla saç ekim operasyonunun ardından iz kalması olasılık dahilinde değildir.

Tüm bu bilgiler ışığında saç ekim tekniklerinin hastanın konforunu sağlama amacıyla geliştirildiğini ve işlemin ertesinde uygulamaya dair herhangi bir iz kalmaması için önemli adımlar atıldığı / atılmakta olduğu söylenebilir.

Saç ekiminden sonra iz kalmasından gerçekten endişe etmeli misiniz?

Yukarıda da açıkladığımız gibi saç ekim teknikleri zaman içinde gelişim gösterirken, işlem sonrasında iz kalmasına ilişkin korkular, yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Geleneksel saç ekim teknikleri bu korkuları beslerken, günümüzde gerçekleştirilen operasyonlar, işlem sonrası iz kalma olasılığını oldukça düşürerek hastalara konforlu bir saç ekim süreci vaat etmektedir.

Çeşitli sebeplerle, çizgisel izlerin oluşmasına neden olan bir saç ekim tekniği tercih ettiniz; bu durumda da endişelenmenize gerek olmayabilir. Bu işlem gerçekleştirilirken, saçınız uzadığında izi kapatması muhtemel olan bir bölge tercih edilir. Böylelikle, saçın uzamasıyla beraber iz görünmez hale gelir. Buna rağmen, mümkün ise FUE, DHI veya Robotik gibi saç ekim tekniklerini tercih etmek, iz kalma endişesini taşımamak açısından daha doğru bir seçim olacaktır.

Doğal bir sonuç olarak, yaşlanma durumunda vücudun her noktasında olduğu gibi saçlı deride de sarkma görülebilir. Saç ekiminden sonra ortaya çıkan ve halihazırda var olan izlerin görünürlüğü sarkma neticesinde yoğunlaşabilir. Böyle bir durumda hekiminize başvurmanız ve yeni bir tedavi talep etmeniz mümkündür.

Saç ekimi izlerinden kurtulmak mümkün.

Geleneksel tekniklerin kullanıldığı bir saç ekiminin ardından, yara izi ile baş başa kaldınız. Bu durumda da izin görünürlüğünü aşağıdaki yöntemleri kullanarak azaltma şansınız bulunuyor:

  1. FUE ve DHI saç ekimi ile yeni bir operasyon,

(Genel olarak FUT tekniği ile gerçekleştirilen saç ekimi neticesinde saçlı deride yer alan izler, FUE ve DHI tekniği ile yapılan yeni bir saç ekimi ile ortadan kaldırılabilmektedir. İşlem görmüş derinin incelmiş olduğu unutulmamalı, yeni işlem buna göre gerçekleştirilmelidir. Bu noktada hekimin tecrübesi oldukça etkili bir faktördür.)

  1. Hekimin onayladığı kozmetik ürünler,
  2. Medikal saç çizgisi dövmesi,
  3. Saç pigmentasyonu veya saç simülasyonu,
  4. Zarar görmüş bölgeye uygulanan Lazer tedavisi.

Sıkça Sorulan Sorular

DHI ve FUE yöntemleri, işlem sonrasında iz kalmaması noktasında oldukça iddialı tekniklerdir. Bununla beraber, saç ekim teknikleri ihtiyaç doğrultusunda seçildiği için, bu konuda hekiminizin verdiği öneriler de oldukça belirleyicidir.
Evet. Özellikle FUT tekniği ile gerçekleştirilmiş işlemler sonunda ortaya çıkan izler FUE tekniği ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun haricinde, bazı kozmetik ürünler; saç dövmesi, saç pigmentasyonu, saç simülasyonu veya lazer tedavisi gibi alternatifler de bu izlerin ortadan kaldırılması açısından oldukça etkilidir.
Evet. Donör bölgenin yetersiz olması halinde, ilk işlemden kalan izi kapatmak için yapılacak ikinci bir saç ekiminde vücut kılı kullanılabilir.
Bilinçli şekilde, gerçekleştirilmesi gerektiği gibi yapılmayan bir saç ekimi operasyonunun ardından farklı türde yaralar oluşabilir. “Keloid” olarak adlandırılan yara türünün tedavisi çok kolay değildir. Bu sebeple tüm yara izlerinin ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu söylemek zordur. Bunun yanı sıra FUE tekniği ile saç ekimi yara izlerinin görünürlüğünü azaltma noktasında oldukça etkili bir işlemdir.
Evet. Hekim, saç ekimi operasyonunun her aşamasında oldukça önemli bir role sahiptir. Konusunda uzman, tecrübeli bir hekim, saç ekim işlemini özenli bir şekilde gerçekleştirecek; bu da, teknolojik cihazların ve gelişmiş tekniklerin kullanılması ile iz kalma olasılığını oldukça düşük bir seviyeye getirecektir.

Yorum Yap