Meme Kanserini Anlama Yöntemleri - Natural Hair Turkey

Meme Kanserini Anlama Yöntemleri

Meme kanseri, göğsünüzün hücrelerinde oluşan kanser tipidir. Meme kanserinin türü memedeki hücrelere bağlıdır.

Bir memenin üç bölümü vardır. Bu parçalar lobüller, kanallar ve bağ dokusundan oluşur. Meme kanseri, memenin bu bölümlerinden herhangi birinde başlayabilir. Lobüller, süt üreten bezlerdir. Kanallar, üretilen sütü meme uçlarınıza taşıyan tüplerdir. Yağ içeren bağ dokusu, memelere boyutlarını ve şekillerini verir.

Göğüs kanserinin kan ve lenf damarları yoluyla göğsünüzün dışına yayılması mümkündür. Meme kanseri vücudunuzun başka bir yerine yayılırsa, bu sürece kanserin metastaz yapması denir.

Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Herkesin farklı semptomları olabileceği unutulmamalıdır. Bazı kişilerin hiçbir belirti göstermemesi mümkündür.

Meme kanserinin en yaygın semptomlarından bazıları şunlardır:

 • Göğüs büyüklüğünde değişiklik
 • Memenin görünümünde değişiklik
 • Çukurlaşma
 • Göğüste yumru
 • Yeni ters çevrilmiş bir meme ucu
 • Meme ucunu çevreleyen pigmentli cilt bölgesinin soyulması
 • Göğüs üzerindeki deride kızarıklık
 • Memede ağrı
 • Meme ucu akıntısı

Hastalar, bu belirtilerin kanser olmayan diğer durumlarla birlikte ortaya çıkabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Normal Göğüs Nasıl Görünür?

Her meme benzersizdir. Yani sizin için normal görünen bir meme tipi, başka bir kadın için normal olmayabilir. Çalışmalar, dünyadaki çoğu kadının göğüslerinin yumrulu veya düzensiz hissettiğini belirttiğini göstermiştir. Göğüslerin yaşlanma, doğum, kilo dalgalanmaları ve bazı ilaçların alınmasıyla değişme eğiliminde olduğu da unutulmamalıdır.

Göğüsteki Yumru Her Zaman Kanserli mi?

Kanser de dahil olmak üzere göğsünüzde yumru oluşmasının birkaç nedeni olabilir. Bununla birlikte, fibrokistik meme durumu ve kistler, meme yumrularının en yaygın nedenleridir. Bu nedenle, bir profesyonele danışmanız en iyisi olacaktır.

Meme Kanserinin Risk Faktörleri Nelerdir?

Bir kişiye birkaç faktörün bir kombinasyonu nedeniyle kanser teşhisi konabilir. Kadın olmak ve yaşlanmak riskinizi etkileyen ana faktörlerdir. 50 yaşından büyük kadınların meme kanseri teşhisi konma riski altında olduğu unutulmamalıdır. Diğer risk faktörleri şunları içerir:

 • Genetik mutasyonlar
 • Sert göğüslere sahip olmak
 • Üreme geçmişi
 • Ailede meme veya yumurtalık kanseri öyküsü
 • Radyasyon tedavisinin önceki tedavisi
 • Dietilstilbestrol kullanımı

Meme Kanserini Önlemek İçin Ne Yapılmalı?

Göğüs kanseri riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için günlük yaşamınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Değişikliklerden bazıları şunları içerir:

Meme Kanseri Taraması

Kanser tarama testleri ve muayenelerine ne zaman başlayacağınız konusunda bir doktora danışmanız sizin için en iyisidir. Doktorunuz sizinle tarama sürecinin yararları ve riskleri hakkında konuşacaktır. Ardından, kendiniz için en iyi stratejiye karar verebilirsiniz. Hastaların bir klinikte veya hastanede meme kanseri taraması yaptırması mümkündür. Göğsünüzün durumu hakkında gergin hissettiğiniz her an bir randevu alabilirsiniz. Bazı sağlık sigortası planları, 40 yaşından sonra kadınlar için her iki yılda bir mamogramları kapsayabilir.

Meme Kanseri Tarama Türleri

Mamografi

Mamografi, memenin X-ışını ile taranması işlemidir. Mamogramlar, birçok kadın için meme kanserini erken bulmak için en iyi yaklaşımdır. Düzenli mamografi taraması yaptırmak, şiddetli meme kanseri semptomları riskini azaltabilir.

Göğüs Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

MR veya göğüs manyetik rezonans görüntüleme, göğüslerin fotoğrafını çekmek için mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanır. Göğüsleri taramak için mamografi ile birlikte MR kullanılabilir.

Klinik Meme Muayenesi

Klinik meme muayenesi, bir doktor veya hemşire tarafından topaklanma veya diğer değişiklikleri hissetmek için memeyi fiziksel olarak muayene etme işlemidir.

Menopoz sonrası hormon tedavisi

Menopoz sonrası hormon tedavisi, meme kanseri riskinizi artırabilir. Bu nedenle, böyle bir terapiyi sınırlamak sizin için ideal olacaktır.

Bazı kadınların menopoz sırasında rahatsızlık hissetmesi mümkündür. Bununla birlikte, meme kanseri riskini azaltmak için en düşük dozda hormon tedavisi alabilirsiniz.

Sağlıklı diyet

Araştırmalar, Akdeniz diyetini sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemişlerle takip eden kadınların meme kanseri teşhisi konma riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Akdeniz diyeti çoğunlukla bitki bazlı yiyeceklere odaklanır. Bu nedenle sağlıklı kiloyu Akdeniz diyeti ile korumak da mümkündür.

Engelleyici İlaçlar

Östrojen engelleyici ilaçlar meme kanseri riskini azaltabilir. Bu ilaçlar, seçici östrojen reseptör modülatörlerini ve aromataz inhibitörlerini içerebilir. Ancak hastalar bu ilaçların yan etkileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Önleyici Cerrahi

Bazı kadınlar profilaktik mastektomi yaptırmayı seçebilir. Profilaktik mastektomi, sağlıklı göğüsleri cerrahi olarak çıkaran cerrahi bir müdahaledir. Olası kanser risklerini önlemek için profilaktik ooforektomi yaptırmak da mümkündür. Profilaktik ooferektomi, sağlıklı yumurtalıkları ortadan kaldıran cerrahi yaklaşımdır.

Meme Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz meme kanserini teşhis etmek için ek testler isteyecektir. Ek testler sipariş etmek her zaman bir hastanın kanser olduğu anlamına gelmez. Olası her riski ortadan kaldırmak için kullanılan testler de olabilirler. Bu testler:

 • Göğüs ultrasonu
 • Teşhis amaçlı mamografi
 • MR (Manyetik rezonans görüntüleme)
 • Biyopsi

Meme Kanserinin Aşamaları Nelerdir?

Meme kanserinin evresi, kanserin yakındaki lenf düğümlerine veya vücudun diğer kısımlarına yayılması, birincil tümörün boyutu ve konumu, tümör derecesi ve belirli biyobelirteçlerin mevcut olması gibi çeşitli koşullara bağlıdır. En iyi tedavi stratejisini planlamak için meme kanseri evresini bilmek çok önemlidir.

Üç tür meme kanseri aşaması vardır.

Klinik Prognostik Aşama

Klinik prognostik aşama, sağlık geçmişi, fizik muayene, görüntüleme testleri ve biyopsilere dayalı bir aşama atamak için kullanılır. Bu aşama TNM sistemi, tümör derecesi ve biyobelirteç durumu ile tanımlanır. TNM sistemi, birincil tümörün boyutunu ve kanserin yayılmasını tanımlayabilir. Klinik evrelemede lenf düğümlerini kanser belirtileri açısından kontrol etmek için mamografi veya ultrason kullanılır.

Patolojik Prognostik Aşama

Ardından ilk tedavi olarak ameliyat olan hastalar için patolojik prognostik evre kullanılır. Bu aşama, ameliyat sırasında çıkarılan meme dokusu ve lenf düğümlerinden elde edilen tüm klinik bilgiler, biyobelirteç durumu ve laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır.

Anatomik Aşama

Bu anatomik aşama, TNM sistemi tarafından tanımlandığı gibi kanserin boyutuna ve yayılmasına dayanır. Bu aşama, biyobelirteç testinin mevcut olmadığı durumlarda kullanılır.

Meme Kanserini Aşamada Kullanılan Testler Nelerdir?

Göğüs kanserini evrelemek için kullanılan prosedürler ve testler şunları içerir:

 • MR
 • Mamografi
 • Kan testleri
 • CT (Bilgisayarlı tomografi)
 • PET (Pozitron emisyon tomografisi)
 • Kemik taraması

Her kadının tüm bu testleri yaptırmasına gerek yoktur. Doktorunuz yeni belirtilerinizi dikkate alarak özel durumunuza göre uygun testleri seçecektir. Göğüs kanserinin evrelendirilmesi, kanserinizin derecesini, tümör belirteçlerinin varlığını ve proliferasyon faktörlerini hesaba katar.

Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

Anjiyosarkom

Anjiyosarkom, lenf damarlarının ve kan damarlarının iç yüzeyinde gelişen nadir bir kanser türüdür. Lenf damarları, vücuttaki bakteri, virüs ve atık ürünleri toplar ve atar.

Anjiyosarkom vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilir. Ancak sıklıkla cildinizin baş ve boyun bölgesinde görülür. Anjiyosarkom nadiren vücudunuzun diğer bölümlerinde gelişebilir.

Memede Anjiyosarkom Belirtileri Nelerdir?

Anjiyosarkomun belirti ve semptomları, kanserin geliştiği yere göre değişebilir. Anjiyosarkom, mor renkli nodüller veya göğsünüzde bir yumru gibi cilt değişikliklerine neden olabilir. Ancak lenfödem teşhisi konulan kadınların etkilenen kollarında da ortaya çıkabilir. Lenfödem, meme kanserini tedavi etmek için ameliyat veya radyasyon tedavisi sonrasında gelişebilen bir şişliktir.

Memede Anjiyosarkomun Sebepleri Nelerdir?

Doktorlar, hastalık riskinizi artırabilecek birkaç faktör tanımlamış olsalar da, çoğu anjiyosarkom türüne neyin neden olduğu net değildir.

Doktorlar, bir şeyin, bir kan damarı veya lenf damarının iç yüzeyindeki bir hücrenin genetik kodunda bir mutasyon geliştirmesine neden olduğu sonucuna varmışlardır. Mutasyon, hücrenin anormal hücreler üretmek için hızlı büyümesine neden olur. Diğer hücreler ölse bile anormal hücreler yaşamaya devam edebilir.

Yerinde Duktal Karsinom (DCIS)

DCIS veya in yerinde duktal karsinom, göğsünüzdeki bir süt kanalı içinde anormal hücrelerin varlığıdır. Ayrıca DCIS, meme kanserinin en erken formu olarak kabul edilir. Ancak, invaziv değildir. Yani DCIS, süt kanalından dışarı yayılmamıştır. Yerinde duktal karsinom genellikle bir mamogram sırasında bulunur.

Yerinde Duktal Karsinomun Belirtileri Nelerdir?

Yerinde duktal karsinom genellikle bir belirti veya semptom göstermez. Yine de bazen göğüste yumru veya kanlı meme akıntısına neden olabilir.

Yerinde Duktal Karsinomun Nedenleri Nelerdir?

Yerinde duktal karsinomun nedenleri çok açık değildir. Göğüs kanalı hücrelerinin DNA’sında genetik mutasyonlar meydana geldiğinde oluşur. Bu genetik mutasyonlar, hücrelerin anormal görünmesine neden olur. Ancak hücrelerin meme kanalından çıkma kabiliyeti yoktur.

Doktorlar, yerinde duktal karsinomaya neden olan anormal hücre büyümesini neyin tetiklediğini bilmemektedir. Bununla birlikte, yaşam tarzınız ve genleriniz bu tür kanserin varlığında rol oynayabilir.

Enflamatuar Meme Kanseri

Enflamatuar meme kanseri, hızla gelişen nadir bir meme kanseri türüdür. Bu kanser türü, etkilenen memeyi kırmızı, şiş ve hassas hale getirir.

Enflamatuar meme kanseri, kanser hücreleri memeyi örten derideki lenfatik damarları tıkadığında gelişir. Daha sonra bu tip kanser memede kırmızı ve şişkin bir görünüme neden olur.

Enflamatuar meme kanseri, lokal olarak ilerlemiş bir kanserdir. Yani, başlangıç ​​noktasından bitişik dokuya veya yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.

Enflamatuar Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Bu kanser türü, diğer kanser türleri gibi bir yumru oluşturmaz. Bazı belirti ve semptomlar

 • Etkilenen memede olağandışı sıcaklık
 • Renk değişikliği
 • Bir memenin görünümünde hızlı değişiklik
 • Etkilenen memenin derisinde çukurlaşma
 • Büyümüş lenf düğümleri
 • Hassasiyet
 • Ağrı

Enflamatuar Meme Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Enflamatuar meme kanserine neyin sebep olduğu net değildir. Bununla birlikte, araştırmalar, iltihaplı meme kanserinin, bir meme hücresi DNA’sında değişiklikler geliştirdiğinde başladığını göstermiştir. Hücre, anne sütünü meme ucuna taşıyan kanallardan birinde bulunur. Bununla birlikte, kanser lobüllerde bir hücre ile de ortaya çıkabilir.

DNA’daki değişiklikler göğüs hücresini hızla büyümeye teşvik eder. Biriken anormal hücreler, lenfatik damarları tıkar. Lenfatik damarlardaki tıkanma, kırmızı, şiş ve çukurlu bir cilde neden olur.

İnvazif Lobüler Karsinom

İnvaziv lobüler karsinom, memenin lobüllerinde meydana gelen bir meme kanseri türüdür. Bu kanser türü infiltre lobüler karsinom olarak da bilinen ikinci en yaygın meme kanseri türüdür. İnvazif lobüler karsinom her yaşta ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bu tür kanser en çok yaşlı kadınlarda görülür. Erkeklerin de invaziv lobüler karsinoma yakalanması mümkündür.

İnvaziv Lobüler Karsinomun Belirtileri Nelerdir?

İnvaziv lobüler karsinom, ilk aşamalarında herhangi bir semptoma neden olabilir. Bununla birlikte, invaziv lobüler karsinomun bazı semptomları şunlardır:

 • Yeni ters çevrilmiş bir meme ucu
 • Memede yeni bir dolgunluk veya şişlik
 • Memenin bir kısmında kalınlaşma
 • Memede çukurlaşma
 • Memede ağrı
 • Meme ucundan akıntı

İnvaziv Lobüler Karsinomun Nedenleri Nelerdir?

Bu tür kansere neyin sebep olduğu net değildir. Bununla birlikte, araştırmacılar, lobüllerdeki hücrelerin DNA’larında mutasyonlar geliştirdiğinde invaziv lobüler karsinomun başladığını belirtmişlerdir. Bu mutasyonlar, hücre büyümesinin kontrol edilememesine yol açacak ve bu da hücrelerin hızla büyümesine neden olacaktır. Kanser hücreleri, kanser türünün saldırganlığına bağlı olarak vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Memenin Paget Hatalığı

Memenin Paget hastalığı, nadir görülen bir meme kanseri türüdür. Bu kanser türü genellikle meme ucunda başlar. Ardından meme başı etrafındaki koyu renkli cilt halkasına kadar uzanır. Memenin Paget hastalığı 50 yaşın üzerindeki kadınlarda görülür. Memenin Paget hastalığından musdario olan çoğu kadında altta duktal meme kanseri olması mümkündür. Memenin Paget hastalığı, yalnızca nadir durumlarda meme başıyla sınırlıdır.

Memenin Paget Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

İlk karakteristik cilt değişiklikleri, meme ucunda kırmızımsı ve anormal derecede kalınlaşmış cilt lekeleri veya lezyonlarının görünümüdür. Bu görünüm, areolanın bitişik bölgelerine uzanabilir. Etkilenen bazı kadınlar da meme ucundan anormal akıntı yaşayabilir. Ek semptomlar, etkilenen bölgede kaşıntı veya yanma hissini içerebilir. Bu kanser türü genellikle bir memeyi etkiler. Bununla birlikte, her iki memenin de dahil olduğu nadir durumlar vardır.

Memenin Paget Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Bu tür kanserin gelişimini açıklayan iki ana teori vardır. Bir teori, Paget hücrelerinin göğüste altta yatan bir tümörden koptuğunu ileri sürer. Daha sonra süt kanallarından meme uçlarına doğru hareket ederler.

İkincisi, bu hücrelerin varlığının ve yayılmasının meme ucunun dış deri tabakasında ayrı bir hastalık sürecini temsil ettiğini öne sürüyor. Kanserli değişiklikler uyarı yapılmadan gerçekleşir. Bu teori, altta yatan hiçbir malignitenin bulunmadığı nadir vakaları açıklayabilir.

Tekrarlayan Meme Kanseri

Tekrarlayan meme kanseri, ilk tedaviden sonra geri gelen kanser türüdür. Cerrah, meme kanserinin orijinal teşhisini kaldırmak için ameliyat sırasında tüm kanseri ortadan kaldırır. Bununla birlikte, kanser testleri, ameliyattan sonra artık kalabilecek küçük kanserli hücre gruplarını tespit edecek kadar hassas değildir. İzole hücre gruplarının radyasyon terapisi ve kemoterapiden sağ çıkması mümkündür. Tek bir hücre bile çoğalabilir ve bir tümöre dönüşebilir.

Tekrarlayan Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Yerel bir nüksle aynı bölgede kanser yeniden ortaya çıkar. Lumpektomden sonra kalan meme dokusunda kanser tekrarlayabilir. Mastektomiden sonra kanser göğüs duvarını kaplayan dokuda veya deride tekrarlayabilir.

Yerel nüksün belirtileri ve semptomları şunlardır:

 • Yeni bir yumru
 • Meme ucu akıntısı
 • Deri iltihabı
 • Kırmızılık

Mastektomi sonrası göğüs duvarında lokal nüksün belirti ve semptomları şunlardır:

 • Göğüs duvarınızın üzerinde veya altında bir veya daha fazla ağrısız nodül
 • Mastektomi izi boyunca veya yakınında yeni bir kalınlaşma

Tekrarlayan Meme Kanserinin Sebepleri Nelerdir?

Tekrarlayan meme kanseri, ilk meme kanserinin bir parçası olan hücreler ilk tümörden ayrılıp göğüste veya vücudunuzun başka bir bölümünde saklandığında gelişir. Daha sonra bu hücreler yeniden büyümeye başlar.

İlk meme kanserinden sonra almış olabileceğiniz tedaviler, ameliyattan sonra kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlamaktadır. Ancak bazen bu tedaviler tüm kanser hücrelerini öldüremez.

Nadiren kanser hücreleri yıllarca hiçbir zarar vermeden hareketsiz kalabilir. Daha sonra bir şey hücreleri harekete geçirir ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Ancak bunun neden meydana geldiği açık değildir.

Erkeklerde Meme Kanseri

Erkek meme kanseri, erkeklerin meme dokusunda oluşan nadir bir kanser türüdür. Unutulmamalıdır ki meme kanseri her yaşta ortaya çıkabilse de sıklıkla yaşlı erkekleri etkiler.

Erkek meme kanseri teşhisi erken dönemde teşhis edilen erkeklerin iyileşme şansı yüksektir. Tedavi genellikle dokuyu memeden çıkarmak için ameliyatı içerir. Özel durumunuza bağlı olarak, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi başka tedaviler önerilebilir.

Erkek Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Erkek meme kanserinin birincil semptomu memedeki bir yumrudur. Erkekler meme ucunun veya cildin de etkilenebileceğini deneyimleyebilir. Erkek meme kanserinin diğer belirtileri ve semptomları şunları içerir:

 • Ters meme başı
 • Meme ucundan akıntı
 • Meme başı çevresinde kızarıklık
 • Sertlik
 • Koltuk altında küçük çıkıntılar

Erkeklerde Meme Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Kadınlarda meme kanseri teşhisinde yapılan işlemin aynısı erkeklerde meme kanserine de uygulanabilir. Bu testler:

 • Göğüs ultrasonu
 • Teşhis amaçlı mamografi
 • MR (Manyetik rezonans görüntüleme)
 • Biyopsi

Erkek Meme Kanseri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Erkeklere meme kanseri teşhisi konulmasının birkaç nedeni vardır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Yaşlılık
 • Ailede meme kanseri öyküsü
 • Östrojene maruz kalma
 • Karaciğer hastalığı
 • Klinefelter sendromu
 • Testis hastalığı
 • Obezite

Erkeklerde Meme Kanseri Nerede Başlar?

Herkes az miktarda meme dokusu ile doğar. Göğüs dokusu lobüller, kanallar ve yağdan oluşur. Kadınlar ergenlik döneminde daha fazla meme dokusu geliştirmeye başlar. Aksine erkekler ergenlik döneminde daha fazla meme dokusu geliştirmezler. Bununla birlikte, erkekler de az miktarda meme dokusuyla doğduklarından dolayı meme kanserine yakalanabilirler.

Erkeklerde teşhis edilen meme kanseri türleri şunlardır:

Süt kanallarında başlayan kanser

Bu kanser türü aynı zamanda duktal karsinom olarak da bilinir. Yaklaşık olarak tüm erkek meme kanseri duktal karsinom olarak kabul edilir.

Süt üreten bezlerde başlayan kanser

Bu kanser türü aynı zamanda lobüler karsinom olarak da bilinir. Lobüler karsinom erkeklerde nadir görülse de, bu tip kanserin gelişmesi hala mümkündür.

Diğer kanser türleri

Erkeklerde ortaya çıkabilecek diğer, daha nadir meme kanseri türleri arasında Paget hastalığı ve iltihaplı meme kanseri bulunur.

Meme Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Doktorunuz meme kanseri tedavi seçeneklerini meme kanserinin türüne, evresine, derecesine ve hormonlara duyarlılığına göre belirleyecektir. Ayrıca hastaların genel sağlığını ve tercihlerini de dikkate alacaktır.

Göğüs kanseri ameliyatından sonra hormon tedavisi, kemoterapi veya radyasyon gibi birçok kadının ek tedavi görmesi mümkündür. Hastaların belirli durumlarda ameliyat öncesi kemoterapi almaları mümkündür.

Meme Kanseri Cerrahisi

Lumpektomi

Cerrahınız bir lumpektomi sırasında tümörü ve komşu sağlıklı dokunun küçük bir marjını çıkaracaktır. Lumpektomi aynı zamanda meme koruyucu cerrahi veya geniş lokal eksizyon olarak da bilinir. Küçük tümörleri çıkarmak için bu tip bir ameliyat önerilebilir. Daha büyük tümörü olan bazı kişiler, bir tümörü küçültmek için ameliyattan önce kemoterapi alabilirler. Kemoterapi sonrası tümörü çıkarmak mümkündür.

Mastektomi

Bu tip bir ameliyat tüm meme dokusunu alacaktır. Cerrahınız lobüller, kanallar, yağ dokusu ve hatta meme başı veya areola dahil olmak üzere tüm meme dokusunu çıkarabilir. Bununla birlikte, cildi koruyucu mastektomi veya meme başı koruyucu mastektomi gibi memenin görünümünü iyileştirmek için yeni cerrahi yaklaşımlar vardır.

Sentinel Düğüm Biyopsisi

Cerrahınız, kanserin lenf düğümlerinize yayılıp yayılmadığını belirlemek için lenf düğümlerini çıkarmanın rolünü tartışacaktır. Bu lenf düğümleri, lenf drenajıyla bağdaştırılır. Lenf drenajına tur tümörleri neden olur.

Aksiller Lenf Düğümü Diseksiyonu

Sentinel lenf düğümlerinde kanser bulunursa, cerrahınız koltuk altınızdaki ek lenf düğümlerini çıkaracaktır.

Kontralateral Profilaktik Mastektomi

Bir göğüste kanser teşhisi konan bazı kadınlar, özellikle diğer göğüste kanser riski genetik yatkınlık nedeniyle artmışsa, diğer göğsü aldırmaya karar verebilir. Bununla birlikte, çoğu kadın diğer memede asla kanser geliştirmez.

Radyasyon tedavisi

Kanseri tedavi etmek için radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. X ışınları ve protonlar, bu yüksek güçlü enerji ışınlarından biridir. Radyasyon tedavisi genellikle büyük bir makine aracılığıyla yapılır. Ancak bu tür bir tedavi vücudunuzun içine radyoaktif maddeler yerleştirilerek de gerçekleştirilebilir. Bu tür bir yaklaşıma brakiterapi denir. Mastektomiden sonra doktorunuz tarafından göğüs duvarına radyasyon tedavisi de önerilebilir.

Radyasyon tedavisi, tedavinize bağlı olarak bir haftadan altı haftaya kadar sürebilir. Doktorunuz durumunuza, kanser tipinize ve tümörün bulunduğu yere göre sizin için en iyi tedavi seçeneğini belirleyecektir.

Kemoterapi

Kemoterapi, hızlı büyüyen hücreleri yok etmek için ilaç kullanır. Kanserinizin geri dönme veya yayılma riski yüksekse, nüks olasılığını azaltmak için doktorunuz ameliyattan sonra kemoterapi önerebilir.

Daha büyük meme tümörü olan bazı kadınların meme ameliyatı öncesi kemoterapi almaları mümkündür. Bu noktada kemoterapinin amacı, tümörü ameliyatla çıkarmayı kolaylaştıran boyuta küçültmektir. Kemoterapi, kanseri vücudunun diğer bölgelerine sıçrayan kadınlara da uygulanabilir.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi veya hormon bloke edici terapi, hormonlara duyarlı meme kanserlerini tedavi etmek için yapılır. Doktorunuz bu kanserleri östrojen reseptörü pozitif kanserler ve progesteron reseptörü pozitif kanserler olarak adlandıracaktır.

Ameliyattan önce veya sonra hormon tedavisi almanız mümkündür. Doktorunuzun kanserin nüksetme olasılığını azaltmak için diğer tedavilerden sonra hormon tedavisi yapması da mümkündür. Hormon tedavisi, kanser zaten yayılmışsa kanseri küçültebilir.

Hormon tedavisinde kullanılan tedaviler şunlardır:

 • Hormonların kanser hücrelerine yapışmasını engelleyen ilaçlar
 • Menopozdan sonra vücudun östrojen yapmasını engelleyen ilaçlar
 • Yumurtalıklarda hormon üretimini durdurmak için ameliyat veya ilaçlar

Hedefe Yönelik Tedavi İlaçları

Kanser hücrelerinizdeki belirli anormalliklere saldırmak için hedefe yönelik ilaçların kullanıldığı tedavi. Doktorunuz, hedefe yönelik tedavi ilaçlarından yararlanıp yararlanamayacağınızı görmek için kanser hücrelerinizi test edecektir. Kanserin tekrarlama riskini azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar varken, diğer ilaçlar tümörün büyümesini yavaşlatmak için kullanılır.

İmmünoterapi

Bağışıklık sisteminiz, kanserle savaşmak için immünoterapide kullanılır. Vücudunuzun hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi kanser hücrelerine saldırmayabilir çünkü kanser hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerini kör eden bir protein üretir. Ancak immünoterapi bu sürece müdahale ederek işlev görür.

Palyatif bakım

Palyatif bakım, özel tıbbi bakımdır. Yani, palyatif bakım, ağrıdan ve diğer ciddi hastalık belirtilerinden kurtulmaya odaklanacaktır. Palyatif bakım, kemoterapi veya radyasyon tedavisi sırasında kullanılabilir.

Yorum Yap